Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Kierownik – Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL [www]
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL [www]
   Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL [www]
Ks. dr hab. Rafał Dudała, adiunkt
Ks. dr Jacek Mizak, asystent
Ks. dr Waldemar Olech, asystent
Ks. dr Adam Perz, asystent
 
Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Kierownik – Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko [www]
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk [www]
Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk, adiunkt
Dr hab. Adam Zadroga, adiunkt
   Ks. dr Jarosław Wojtkun, adiunkt [www]
Ks. dr Andrzej Jędrzejewski, asystent
Ks. dr Szymon Pikus, asystent
Ks. dr Sebastian Wieczorek, asystent
Ks. dr Grzegorz Zieliński, asystent 
  
Katedra Bioetyki Teologicznej
Kierownik – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk [www]
     Ks. dr Marek Kumór, adiunkt
      Ks. dr Krzysztof Smykowski, adiunkt [www]
 

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020, godz. 14:10 - Ewa Zięba