„Roczniki Teologii Moralnej” są teologicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL. Opiekę naukową nad nim sprawuje Instytut Teologii Moralnej KUL we współpracy z międzynarodową Radą Naukową.

Zadaniem pisma jest prezentacja współczesnego stanu wiedzy z zakresu teologii moralnej, bioetyki, antropologii i życia społecznego oraz promocja nowych idei i twórczych koncepcji badawczych.

 

Pismo ukazuje się raz w roku. Roczniki Teologii Moralnej mają charakter otwarty - na ich łamach publikują pracownicy naukowi z różnych środowisk Polski i świata.

 

Publikacje obejmują:

1) artykuły naukowe o charakterze badawczym;

2) recenzje naukowe polskich i obcojęzycznych publikacji z zakresu teologii moralnej i pokrewnych dyscyplin;

3) sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Moralnej KUL oraz sprawozdania z sympozjów w różnych ośrodkach i środowiskach naukowych;

4) wykaz publikacji teologicznomoralnych za drugi rok kalendarzowy wstecz w stosunku do roku publikacji czasopisma.

 

Pismo jest adresowane w pierwszej kolejności do środowisk akademickich, teologów moralistów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami teologii moralnej. 

 

„Roczniki Teologii Moralnej” są˛ kontynuacją˛ „Roczników Teologicznych” zeszyt 3 Teologia moralna, wydawanych od 1953 roku  przez Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wyrazem kontynuacji jest umieszczenie, w nawiasie przy bieżącym numerze tomu „Roczników Teologii Moralnej” progresywnej numeracji woluminów „Roczników Teologicznych” (wcześniej „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”).

 

Wraz ze zmianą tytułu czasopismo uzyskało nowy ISSN − 2081-1810.

  

Czasopismo „Roczniki Teologii Moralnej” jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

 

„Roczniki Teologii Moralnej” są indeksowane w bazach:
 CEJSH.JPG 
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2013, godz. 09:04 - Jerzy Gocko