Terminy konsultacji pracowników Sekcji Teologii Moralnej

w II semestrze roku akademickiego 2020/2021

 

O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

Wtorek 10:30-12:00

Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko

Poniedziałek 8:20-9:10

Poniedziałek 16:40-18:20 (tydzień B)

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

Środa 11:40-12:30

Czwartek 14:10-15:00

Ks. dr hab. Marian Pokrywka

Środa 15:00-16:40

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Środa 18:20-20:00

Dr hab. Adam Zadroga

Wtorek 14:10-15:00

Czwartek 15:00-15:00

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

Wtorek 11:40-13:20

W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym podczas sesji egzaminacyjnej, pracownicy Sekcji Teologii Moralnej prowadzą konsultacje w formie odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie e.kul.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu trzech dni roboczych (Zarządzenie ROP-0101-103/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji. „Monitor KUL” 2017 poz. 515 § 3).

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021, godz. 17:09 - Krzysztof Smykowski