Terminy konsultacji pracowników Sekcji Teologii Moralnej

w II semestrze roku akademickiego 2019/2020

 

O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

Wtorek 13:20-14:55

C-854

Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko

Urlop naukowy

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

Wtorek 12:30-14:05

C-842

Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

Czwartek 15:00-15:45

Piątek 12:30-13:15

C-852

MSD-27

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Wtorek 9:10-9:55

Środa 10:00-10:45

MSD-27

C-851

Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

Środa 18:20-19:55

C-925

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

Środa 10:00-11:35

C-852

 

W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym podczas sesji egzaminacyjnej, pracownicy Sekcji Teologii Moralnej prowadzą konsultacje w formie odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie e.kul.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu trzech dni roboczych (Zarządzenie ROP-0101-103/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji. „Monitor KUL” 2017 poz. 515 § 3).

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020, godz. 07:20 - Krzysztof Smykowski