Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Pracowników Katedry:

 

 
Irena Pyka, Mariusz Zygierewicz, Piotr Bolibok, Aleksandra Nocoń, Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
 

Grzegorz Zasuwa, Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Spis treści

Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego
 

Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. Helena Żukowska, Maria Zuba-Ciszewska, Piotr Bolibok, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Spis treści

 
 

Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, red. Helena Żukowska, Anna Spoz, Grzegorz Zasuwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Spis treści

 

Piotr Bolibok, Marian Żukowski,Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy.Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Spis treści

 
 

Helena Żukowska, Marian Żukowski, Obrót bezgotówkowy w Polsce.Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

Książka dostępna w formacie PDF


 

 

Autor: Maria Zuba-Ciszewska
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 16:37 - Maria Zuba-Ciszewska