FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”

 

Katedra Bankowości i Finansów z Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców zorganizowała w dniu 27.2.2019 konferencję pt.FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni” w sali CTW113 o godz. 10. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. dr hab. Stanisław Budzik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z krajowych ośrodków naukowych, spółdzielcy, przedstawiciele władz samorządowych, studenci oraz inni zainteresowani tą formą gospodarowania. 

Komitet organizacyjny konferencji: dr Maria Zuba-Ciszewska (Katedra Bankowości i Finansów) i dr Ryszard Nowak (Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców)

program

Fotorelacja z części pierwszej

Fotorelacja z części drugiej

             


Konferencja "Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne"

Instytut Ekonomii i Zarządzania pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mariana Żukowskiego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował konferencję naukową pt.: Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KULPierwszego dnia konferencji o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste nadanie sali obrad konferencji (CTW-114) imienia prof. Zyty Gilowskiej. W uroczystości wzięła udział Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska oraz Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

 


Konferencja: Finanse publiczne a rozwój gospodarki

 


7 grudnia 2015 r. godz. 10.00, sala C-1031

Konferencja naukowa pt. Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Konferencja realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej „Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”.

 

Konferencja poświęcona jest problematyce aktualnych uwarunkowań oraz przewidywanych kierunków rozwoju bezgotówkowych form rozliczeń w Polsce. Dzięki wymianie doświadczeń oraz poglądów pomiędzy przedstawicielami środowiska praktyki gospodarczej oraz wiodących ośrodków akademickich możliwe będzie zidentyfikowanie kluczowych dylematów i wyzwań przed jakimi stają współcześnie strony zaangażowane w realizację obrotu bezgotówkowego.

 

Program konferencji

 


 

18 listopada 2013 roku

Konferencja naukowa pt. Obrót bezgotówkowy w Polsce - dylematy i wyzwania

 

Konferencja realizowana w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej „Złoty bezgotówkowy jest lepszy”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu, aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród:

  • studentów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (przyszłych kapłanów w parafiach) w ramach cyklu planowanych spotkań szkoleniowych „Obrót bezgotówkowy w parafiach”;
  • przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji, studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego dzięki planowanej publikacji „Obrót bezgotówkowy w Polsce”;
  • przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich w ramach planowanej konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce – dylematy i wyzwania” – listopad 2013 r.

Program_konferencji.pdf

Monografia - spis treści

 

22 listopada 2012 roku

Konferencja naukowa pt. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego
a wiarygodność przedsiębiorstwa

Program_konferencji.pdf

 

02 grudnia 2011 roku

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego

Program_konferencji.pdf

Autor: Maria Zuba-Ciszewska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 17:59 - Maria Zuba-Ciszewska