ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA BRANŻOWE ZE SPECJALISTAMI

POD NAZWĄ "KAWIARENKI ZAWODOWE"

 

 Zasadniczym celem niniejszej inicjatywy jest przybliżenie Państwu:

 

            - specyfiki pracy w różnych zawodach,
               - wymagań kwalifikacyjnych potrzebnych do wykonywania danego zawodu,
               - niezbędnych umiejętności potrzebnych w zawodzie,
               - perspektyw na lubelskim rynku pracy,
               - procedur rekrutacyjnych,
               - oraz przedstawienie ścieżki edukacyjnej przygotowującej do danej pracy.

 

Zaprosiliśmy na spotkanie z Państwem następujących specjalistów:

 

data

godzina

stanowisko

11.04.2011

14:00-15:00

Psycholog transportu

5.04.2011

11:30-13:00

Prezenterka TVP

6.04.2011

9:00 – 10:30

Kurator karny

7.04.2011

10:00-11.30

Przewodnik turystyczny

7.04.2011

13.00 – 14:30

Statystyk

8.04.2011

9:00-10:30

Funkcjonariusz Policji

8.04.2011

12:00-13.00

Logopeda

11.04.2011

10.00-11.30

Specjalista ds. zamówień publicznych

12.04.2011

10:00 – 11.30

Księgowy z j. obcym

12.04.2011

13:30 – 15:00

programista

12.04.2011

13.00 – 14.30

Trener wewnętrzny

13.04.2011

9.00 – 10.15

Tłumacz przysięgły

13.04.2011

11.30 – 13.00

Logistyk

14.04.2011

11.30 – 13.00

Specjalista ds. ZZL

14.04.2011

10.00 – 11.00

Specjalista ds. kadr i płac

18.04.2011

12.00 – 13.30

Projekty UE

7.04.2011

 12.00 -13.00

Straż graniczna

15.04.2011

8:30 - 9:30

Coach

08.04.2011

16:00 - 17:00

Psycholog szkolny

 15.04.2011  12:00 - 13:30  Laborant

 

 

Zapisy w Biurze Karier KUL

telefonicznie: 081-445-43-71, 081-445-41-31, 081-445-41-32

mailowo kariera@kul.pl lub osobiście w siedzibie biura

W przypadku zapisu droga mailową prosimy o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko, rok i kierunek studiów telefon kontaktowy

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2011, godz. 12:34 - Marta Wziątek