Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących „Surdus Loquens” (strona WWW) jest organizacją studencką formalnie zatwierdzoną na mocy uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 25 lutego 2010 r.

   Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów z uszkodzonym słuchem oraz ich przyjaciół. Głównym celem spotkań jest integracja uczestników oraz dyskusja na temat problemów osób niesłysząch i słabo słyszących.

  Jak mówią sami niesłyszący studenci: „mamy potrzebę dzielić się swoimi doświadczeniami, trudnościami, sukcesami między sobą. Starsi chcą podpowiadać młodszym, jak łatwiej studiować, jak przezwyciężać różne trudności. Chcemy też dyskutować o naszych specjalnych potrzebach, o najkorzystniejszych formach wsparcia. Chcemy swój głos wyrażać na forum środowiska akademickiego”. Więcej...

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 21:18 - Marek Jeziorański