Regulaminy praktyk, dziennik praktyk

 

Deklaracja  Umowa  Zaświadczenie  Rekomendacje

 

Lista Instytucji przyjmujących na praktykę, rekomendowanych przez pracowników Instytutu Pedagogiki, jest dostępna w sekretariacie (pokój C-527).

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK w Instytucie Pedagogiki od roku akademickiego 2020/2021

 

 

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie (180 h/6ECTS)

Rok studiów

I

praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień - 2 ECTS

dr Magdalena Parzyszek

II

praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie - 3 ECTS

dr Anna Szudra-Barszcz

III

praktyka śródroczna - 30h – 2 tygodnie   związana ze specjalnością - 1 ECTS

 

dr Ewelina Świdrak

150 godz. w instytucjach oświatowych, praktyka na I i II roku - realizowana w instytucjach oświatowych; na III roku - związana z wybraną specjalnością/obszarem badawczym seminarium licencjackiego (możliwość przeprowadzenia badań)

 

 

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie (60h/8ECTS)

Rok studiów

II

praktyka dyplomowa  ciągła po I roku – 60 h - 8 ECTS

 dr Małgorzata Łobacz

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚   (80h/8ECTS)

Rok studiów

 

II praktyka ciągła po I roku – 60h – 2 tygodnie - 8 ECTS

dr Anna Szudra- Barszcz

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie (330h/19 ECTS)

Rok studiów

 

I

praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień, w instytucjach, związana z przygotowaniem pedagogicznym - 3 ECTS

dr Klaudia Martynowska

II

praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 60h – 4 tygodnie,  związana z kształceniem kierunkowym-8 ECTS

mgr Agnieszka Amilkiewicz- marek

III

praktyka ciągła po V semestrze lub po III roku - 120h – 2 tygodnie, związana z wybraną specjalnością-4 ECTS

dr Aleksandra Borowicz

IV

praktyka ciągła po VII semestrze lub po IV roku – 120h – 2 tygodnie, związana z edukacją włączającą - 4 ECTS

dr Agnieszka Linca- Ćwikła 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia  jednolite magisterskie (330h/19 ECTS)

I

praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień

dr Anna Badora

II

praktyka ciągła po II roku – 120 h – 4 tygodnie

dr Marta Buk-Cegiełka

III

praktyka śródroczna na III roku- 30 h- 1 tydzień

dr Ewelina Szlachta 

IV

praktyka ciągła po IV roku- 60 h- 2 tygodnie 

dr Ewelina Winiarczyk- Waleniak 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023, godz. 23:01 - Anna Badora