Wzory dokumentów - link

 

 

Na stronie www WNS w zakładce Dla studentów-Praktyki studenckie 
(https://www.kul.pl/praktyki-studenckie,17509.html) zostały zamieszczone 
obowiązujące Regulaminy praktyk wszystkich Instytutów WNS. 

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU 2018/19

W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI:

 

 

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I

(praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień)

dr Małgorzata Łobacz

dr Magdalena Parzyszek

II

(praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie)

dr Lidia Pietruszka

dr Anna Szudra-Barszcz

III

(praktyka śródroczna na III roku – 30h - 1 tydzień,

zw. ze specjalnością)

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Ewelina Świdrak

 

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                      

Rok studiów

I

(praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie)

dr Elżbieta Stoch

 

E-PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I

(praktyka śródroczna na I roku – 30h)

 

dr Klaudia Martynowska

II

(praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie

 

dr Klaudia Martynowska

III

(praktyka śródroczna na III roku – 30h)

 

dr Klaudia Martynowska

 

E-PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                  

Rok studiów

I

(praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie)

dr Klaudia Martynowska

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

 

I

(praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień)

dr Aleksandra Borowicz

II

(praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 120h – 4 tygodnie)

dr Renata Kołodziejczyk

III

(praktyka śródroczna w trakcie trwania VI semestru - 60h – 2 tygodnie)

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚ - studia magisterskie                

Rok studiów

I

(praktyka ciągła po I roku – 60h – 2 tygodnie)

dr Piotr Magier

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2019, godz. 23:48 - Agnieszka Linca-Ćwikła