Regulaminy praktyk, dziennik praktyk

 

Deklaracja  Umowa  Zaświadczenie  Rekomendacje

 

Lista Instytucji przyjmujących na praktykę, rekomendowanych przez pracowników Instytutu Pedagogiki, jest dostępna w sekretariacie (pokój C-527).

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK w Instytucie Pedagogiki od roku akademickiego 2020/2021

 

 

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie (180 h/6ECTS)

Rok studiów

I

praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień - 2 ECTS

dr Magdalena Parzyszek

II

praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie - 3 ECTS

dr Lidia Pietruszka

dr Anna Szudra-Barszcz

III

praktyka śródroczna - 30h – 2 tygodnie   związana ze specjalnością - 1 ECTS

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Ewelina Świdrak

150 godz. w instytucjach oświatowych, praktyka na I i II roku - realizowana w instytucjach oświatowych; na III roku - związana z wybraną specjalnością/obszarem badawczym seminarium licencjackiego (możliwość przeprowadzenia badań)

 

 

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie (60h/8ECTS)

Rok studiów

I

praktyka dyplomowa  ciągła po I roku – 60 h - 8 ECTS

dr hab. Elżbieta Stoch/ od V 2021r. dr Małgorzata Łobacz

 

E-PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie (180 h/6ECTS)

Rok studiów

III

praktyka śródroczna na III roku – 30h - 1 ECTS

 

dr Klaudia Martynowska

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I˚ - studia licencjackie (60h/1ECTS)

Rok studiów

 

III

praktyka śródroczna - 60h – 2 tygodnie   związana ze specjalnością - 1 ECTS

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚ - studia licencjackie  (80h/8ECTS)

Rok studiów

 

praktyka ciągła po I roku – 60h – 2 tygodnie - 8 ECTS

dr Renata Kołodziejczyk

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie (330h/19 ECTS)

Rok studiów

 

I

praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień, w instytucjach, związana z przygotowaniem pedagogicznym - 3 ECTS

dr Aleksandra Borowicz

II

praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 60h – 4 tygodnie,  związana z kształceniem kierunkowym-8 ECTS

dr Renata Kołodziejczyk

III

praktyka ciągła po V semestrze lub po III roku - 120h – 2 tygodnie, związana z wybraną specjalnością-4 ECTS

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

IV

praktyka ciągła po VII semestrze lub po IV roku – 120h – 2 tygodnie, związana z edukacją włączającą - 4 ECTS

dr Klaudia Martynowska

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia  jednolite magisterskie (330h/19 ECTS)

I

praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień

dr Anna Badora

II

praktyka ciągła po II roku – 120 h – 4 tygodnie

dr Marta Buk-Cegiełka

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2021, godz. 15:02 - Agnieszka Linca-Ćwikła