W Instytucie Pedagogiki KUL aktualnie realizowane są następujące specjalności (2021/22):

Kierunek: Pedagogika

 

Studia I stopnia :

 

Rok II

 

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką
 • Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok III

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

 

Studia II stopnia :

 

Rok I

 • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok II

 • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

 

Studia II stopnia :

 

       Rok I

 • Pedagogika osób z autyzmem
 • Pedagogika integracyjna i włączająca

 

Rok II

 • Pedagogika osób z autyzmem
 • Pedagogika integracyjna i włączająca

 

Studia jednolite magisterskie :

 

Rok II

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Logopedia

 

Rok III

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Logopedia

 

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 12:30 - Marek Jeziorański