Koło Naukowe Wolontariatu w Instytucie Pedagogiki KUL rozpoczęło swoją działalność w październiku 2009 r.Zorganizowano akcję promującą wolontariat wśród studentów pedagogiki, po której zgłosiło się około 40 chętnych. Niebawem opracowano i przyjęto Statut, a w ramach Koła powołane zostały 3 sekcje:

  • sekcja stałego, systematycznego wolontariatu – wolontariusze tej sekcji systematycznie pomagają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wśród osób starszych;
  • sekcja wolontariatu akcyjnego – są to wolontariusze, którzy angażują się głównie w organizację akcji pomocowych (np. organizacja Dnia Dziecka);
  • sekcja naukowa – jest to sekcja, której działalność polega na zbieraniu i upowszechnianiu informacji na temat wolontariatu, członkowie tej sekcji omawiają publikacje naukowe z zakresu wolontariatu, organizują spotkania z osobami, które zajmują się tematyką wolontariatu.
    Więcej...
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 21:19 - Marek Jeziorański