Konferencja naukowa „Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”

Program konferencji „Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”Zespół doktorantów Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL zorganizowały konferencję naukową „Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”, która odbyła się 15 czerwca 2021.

 

Konferencja była poświęcona wybitnym prymasom XIX i XX wieku w osobach: Edmunda Dalbora, Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa. Przedstawione zostały także aspekty prawne związane z kompetencjami prymasa i przewodniczącego episkopatu.

 

Wydarzenie patronatem honorowym objęli Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński oraz Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona