Rok kard. Stefana Wyszyńskiego

Styczeń

 

Matka Pana prowadzi do Jezusa, który towarzyszy nam w codziennym trudzie podążania drogą prawdy i miłości.

 

ks. prof. Mirosław Kalinowski,

rektor KUL

2021-02-09

Luty

 

Otwarcie na dar Bożej Łaski to otwarcie na moc wyzwalającą ku dobru.

 

ks. prof. Mirosław Sitarz,

prorektor KUL ds. misji i administracji

2021-02-03

Marzec

 

Obrona godności człowieka to obrona daru życia, który Bóg przekazał każdemu z nas.

 

dr hab. Adam Zadroga,

prezes Zarządu Fundacji Potulickiej

2021-02-05

Kwiecień

 

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, musimy zabiegać o jej dobrą przyszłość.

 

dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL,

Instytut Nauk Teologicznych KUL

2021-02-07

Maj

 

Szczęśliwa rodzina to taka, w której centrum jest Jezus Chrystus, pomagający nieść ciężar dnia codziennego.

 

dr Agnieszka Zaborowska,

Instytut Nauk Socjologicznych KUL

2021-02-07

Czerwiec

 

Młodzi ludzie są nadzieją Kościoła i Ojczyzny, zabieganie o ich sumienia to inwestycja w przyszłość.

 

dr Andrzej Gładysz,

Instytut Nauk o Sztuce KUL

2021-02-07

Lipiec

 

Jednym z wyrazów miłości jest sprawiedliwość, ale pojmowana w sposób chrześcijański, która pozostawia także miejsce na przebaczenie.

 

Zdzisław Cieszkowski,

kierownik Działu Współpracy z Zagranicą KUL

2021-02-07

Sierpień

 

Odkrywając w swoim sercu Pana Boga zyskujemy siłę, by odrzucić nienawiść, przemoc, niesprawiedliwość.

 

Tomasz Tokarski,

przewodniczący Rady Doktorantów KUL

2021-02-07

Wrzesień

 

Pod skrzydłami Maryi otwieramy i wyciągamy dłoń, obdarowując najbardziej potrzebujących.

 

o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv.,

absolwent i emerytowany wykładowca KUL

2021-02-07

Październik

 

Zwyciężymy w walce z wadami osobistymi i narodowymi, Gdy zawierzymy się pod opiekę Maryi.

 

Piotr Trociuk,

przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

2021-02-07

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona