Słowo Rektora

 

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Ks. Rektor Mirosław Kalinowskinasz uniwersytet, jako jedyny w Polsce, ma w swojej nazwie przymiotnik katolicki. To wielki powód do dumy, ale i nie mniejsze zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, aby prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie i aby harmonijnie łączyć z sobą naukę i wiarę w duchu fides et ratio, jak uczył nasz patron św. Jan Paweł II. To także zobowiązanie, aby kształtować kolejne pokolenia młodych ludzi zgodnie z dewizą Deo et Patriae.

KUL od zawsze był miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale także kształtowania osobowości i formacji duchowej. Ten obszar działalności nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. Dlatego podjąłem decyzję o utworzeniu Funduszu Grantowego Grantów Misyjnych KUL, skierowanego do studentów i doktorantów oraz do organizacji studenckich i doktoranckich. W ten sposób chcę wspierać wszelkie inicjatywy, które wpisują się w hasło Deo et Patriae, wskazujące kierunek działania naszej uczelni.

Drodzy Studenci i Doktoranci,

 

Również w roku akademickim 2021/22 zapraszam do zapoznania się z regulaminem Funduszu i przygotowania wniosków nawiązujących do dewizy naszego uniwersytetu. A pracowników uniwersytetu zachęcam do inspirowania i wspierania młodych ludzi na drodze odkrywania wartości, którymi jako społeczność uniwersytecka kierujemy się od ponad stu lat.

 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Rektor KUL

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona