Słowo Rektora

 

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Ks. Rektor Mirosław Kalinowskinasz uniwersytet, jako jedyny w Polsce, ma w swojej nazwie przymiotnik katolicki. To wielki powód do dumy, ale i nie mniejsze zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, aby prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie i aby harmonijnie łączyć z sobą naukę i wiarę w duchu fides et ratio, jak uczył nasz patron św. Jan Paweł II. To także zobowiązanie, aby kształtować kolejne pokolenia młodych ludzi zgodnie z dewizą Deo et Patriae.

KUL od zawsze był miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale także kształtowania osobowości i formacji duchowej. Ten obszar działalności nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. Dlatego podjąłem decyzję o utworzeniu Funduszu Grantowego Grantów Misyjnych KUL, skierowanego do studentów i doktorantów oraz do organizacji studenckich i doktoranckich. W ten sposób chcę wspierać wszelkie inicjatywy, które wpisują się w hasło Deo et Patriae, wskazujące kierunek działania naszej uczelni.

Ponieważ rok 2021 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcam, aby w tym roku przygotowując projekty szczególnie pochylić się na nauczaniem tego wybitnego absolwenta, wykładowcy, wielkiego kanclerza i protektora KUL. Niech inspiracją w tym zakresie staną się słowa Prymasa Tysiąclecia ze Ślubów Jasnogórskich, które przypominają nam wszystkim o naszym powołaniu do świętości.

Drodzy Studenci i Doktoranci,


zachęcam do zapoznania się z regulaminem Funduszu i przełożenia nauczania kardynała Wyszyńskiego, które pozostaje wciąż aktualne, na współczesny język. A pracowników uniwersytetu zachęcam do inspirowania i wspierania młodych ludzi na drodze odkrywania postaci i przesłania Prymasa.

 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Rektor KUL

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona