.

2021-02-09

Wykład "W debrach i buczynach – wojenne losy Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego"

2021_06_15_plakat_wyklad_w_debrach_i_buczynach Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń" serdecznie zaprasza na otwarty wykład online zatytułowany "W debrach i buczynach – wojenne losy Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego", który odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 17.00. Wykład poprowadzi Krzysztof Wojciechowski – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, znawca Działów Grabowieckich oraz autor przewodnika po szlaku śladami Ks. Wyszyńskiego.

 

Dostęp do wydarzenia

 

 

2021-06-10 Czytaj dalej...

Konkurs „Nieść pomoc światu na wzór wielkich autorytetów”

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej KUL przygotuje konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Lubelskiej, którego celem jest podkreślenie znaczenia autorytetów w życiu oraz zachęcenie młodych ludzi do ich poszukiwania. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Zadaniem uczestnika będzie przedstawienie w określonej technice postaci, która jest dla niego autorytetem.

 

 

2021-05-12 Czytaj dalej...

Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Studentki pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwia Misiak i Paulina Salamon, przy wsparciu merytorycznym prof. dr hab. Krystyny Chałas, opracują materiały dydaktyczne w formie poradnika dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ukazującego integrację treści podstawy programowej I etapu edukacyjnego z treściami nauczania Kardynała Wyszyńskiego. W książce znajdą się fragmenty przemówień i listów Prymasa Tysiąclecia, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych treści zawartych w podstawie programowej, rejestr tematów lekcji  w świetle nauczania Kardynała oraz zestaw przykładowych scenariuszy lekcji. W ramach grantu zorganizowana zostanie również konferencja metodyczna „Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.

2021-05-12

Konferencja naukowa „Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”

Zespół doktorantów Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zorganizuje 15 czerwca 2021 r. konferencję naukową poświęcona wybitnym prymasom XIX i XX wieku w osobach: Edmunda Dalbora, Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa. Przedstawione zostaną także aspekty prawne związane z kompetencjami prymasa i przewodniczącego episkopatu.

2021-04-08

Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego

Doktorantka III roku teologii fundamentalnej Ewa Banasińska jest autorką artykułu „Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego – pierwszego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, w którym omawia poglądy twórcy KUL m.in. na zagadnienie istoty religii i jej roli w życiu człowieka oraz relacji między nauką i wiarą. W ramach projektu artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym.

2021-04-08

„Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Studenci śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Redakcja gazety studenckiej „Coś Nowego” planuje przygotować cykl materiałów filmowych oraz artykułów prasowych poświęconych najważniejszym miejscom związanych z Prymasem. Tytuł projektu nawiązuje do słów, które Prymas usłyszał od swojej mamy na krótko przed jej śmiercią: „Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej gazety oraz w specjalnym wydaniu drukowanym, które zostanie poświęcone osobie kard. Wyszyńskiego. Przygotowując materiały studenci planują odwiedzić: Zuzelę - miejsce urodzenia prymasa, Włocławek, gdzie studiował w seminarium duchownym, ośrodek w Laskach, gdzie ks. Wyszyński ukrywał się w czasie II wojny światowej i pełnił funkcję kapelana, a także miejsca jego uwięzienia przez władze komunistyczne. Podsumowanie projektu oraz prezentacja specjalnego numeru gazety odbędzie się 12 listopada, w rocznicę mianowania bp. Wyszyńskiego prymasem.

2021-04-08

Badania naukowe inspirowane treścią książki „Duch pracy ludzkiej” autorstwa kard. Wyszyńskiego

Sytuacja zagrożenia, jaką przyniosła pandemia, a także ograniczenie istniejących do tej pory kontaktów społecznych przyniosła znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne. Spowodowało to większe natężenie problemów, z jakimi w swojej pracy borykają się psychologowie i psychoterapeuci. Jak wskazują badania w wyniku zetknięcia się z trudnymi sytuacjami  pacjentów specjaliści zajmujący się poradnictwem psychologicznym są szczególnie narażeni na stres, wtórną traumę, która może prowadzić do wypalenia zawodowego. 

 

Opisana sytuacja rodzi konieczność opracowania programu profilaktycznego, który pomoże osobom prowadzącym poradnictwo psychologiczne poradzić sobie z opisanymi problemami. Z pomocą może tu przyjść duchowość, pozwala ona bowiem nadać nowe znaczenie i sens sytuacjom przeżywanym w zawodzie terapeuty.

2021-02-24 Czytaj dalej...