Najważniejsze konferencje zorganizowane przez Katedrę (w porządku chronologicznym)

 

V sesja naukowa i warsztaty metodologiczne na temat Współczesne zjawiska w wychowaniu w rodzinie w badaniach pedagogiki rodziny. Nałęczów 25-27.06.2019  

 

IV sesja naukowa i warsztaty metodologiczne na temat Wychowanie w rodzinie w badaniach ilościowych i jakościowych pedagogiki rodziny. Nałęczów 27-29.06.2018 r. 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Życie jako wartość. Konteksty interdyscyplinarne". Lublin 22.05.2018 r. (współpraca z Kołem Naukowym Doktorantów Pedagogiki KUL)

 

II konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Triangulacja w badaniach pedagogicznych. Lublin 10.04.2018 r. (współpraca z Kołem Naukowym Doktorantów Pedagogiki KUL)

 

I konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej. Lublin 12.12.2017 r.

 

III Sesja naukowa i warsztaty metodologiczne nt Transgresja badań naukowych nad wychowaniem z perspektywy pedagogiki rodziny. Nałęczów 27-29.06.2017 r.

 

Jubileuszowa Konferencja KPR na temat Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny., Lublin 14.03.2017  (współpraca z Fundacją Centrum Opieki nad Rodziną „COR”)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby Lublin 15.03.2016 (współpraca z Fundacją Centrum Opieki nad Rodziną „COR”)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka, Lublin 1.12.2015 (współpraca z Fundacją Centrum Opieki nad Rodziną „COR”)

 

Międzynarodowy Kongres Rodziny nt. Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Lublin 23-24.09.2015. (współpraca z Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej, Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN, z Fundacją Rozwoju KUL)

 

Sesja naukowa nt. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny oraz warsztaty metodologiczne pracy naukowej, Nałęczów 1-3.07. 2015.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Wartość życia a wychowanie w 20 - tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, Lublin 25.03.2015. (współpraca z Fundacją Aktywni Rodzice).

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Z pomocą człowiekowi... - w I rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz, Lublin 27.02.15 (współorganizacja z Katedrą Pedagogiki Ogólnej).

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Posiedzenia Naukowego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN nt. Funkcje szkoły w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły  Lublin 03.12.2014 (Współorganizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN).

 

Ogólnopolska Konferencja nt. Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz, Lublin 16.12.2014. (współorganizacja z Katedrą Biografistyki Pedagogicznej).

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży Lublin 08.04.2014 (współorganizacja Pracownia Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Posiedzenia Naukowego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN nt. Status pedagogiki rodziny" w 10 rocznicę śmierci ks. prof. KUL, dr hab. Józefa Wilka - długoletniego Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny. Lublin 22.11.2013 (Współorganizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Psychologiczne aspekty prokreacji, Lublin 04.06.2013. (współorganizacja: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział  Nauk Humanistycznych, Pracownia Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji)

 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci Prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci ‘Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”, Lublin 21.03.2013r. (współpraca z Katedrą Teologii Moralnej).

 

Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji  nt. Psychopedagogiczne problemy „wczesnego rodzicielstw", Lublin 22.02.2013.

 

Sesja Metodologiczna Katedry Pedagogiki Rodziny nt. Metodologiczny i etyczny wymiar pracy naukowej, Tomaszów Lubelski - Przeorsk, 6-8.07.2012.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lublin 27.04. 2012. (współorganizacja ze Szkołą B. Jańskiego w Chełmie).

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Rodziców” Aktualny stan i perspektywy, Lublin 23-24. 10. 2006.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Współpraca rodziny i szkoły  (wspólorganizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN) Lublin 22 marca 2006.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ksiądz Profesor Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów metodologicznych pedagogiki rodziny, Lublin, 26. 10. 2004.

 

Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pedagogice rodziny w X rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Poręby, Lublin 08.12.2001.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne „Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka”, Lublin, 25 – 27.10.2000.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji stulecia Salezjanów w PolsceWspółczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, Lublin, 16 – 17.04.1998.

 

 

 

 

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 11:00 - Magdalena Parzyszek