Publikacje zwarte:

 


 

 SERIA: PEDAGOGIKA RODZINY W TEORII I PRAKTYCE:

(Zainteresowane osoby nabyciem książek prosimy o kontakt na następujący adres: kulpedagogikarodziny1@gmail.com)

 

Tom I 

Tom II 

 

 Tom III

red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, Lublin 2015.

Spis treści - Wstęp

Wilk J., Pedagogika rodziny.

Zagadnienia

wybrane,

Lublin 2002.

Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wydanie drugie, Lublin 2016

 

 red. D. Opozda, M. Parzyszek, Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, Lublin

 

Spis treści - Wstęp

 

 

 

Tom IV

Tom V

Tom VI

red. M. Parzyszek, M. Samorańska, Rodzina - wsparcie i pomoc, Lublin 2017.

Spis treści - Wstęp

red. D. Opozda, M. Leśniak, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Lublin 2017.

Spis treści - Wstęp

red. B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan, Rodzina - 

historia i współczesność. 

Lublin 2018.

Spis treści - Wstęp

 

  

 

 

Opozda D., Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie

u młodzieży, Lublin 2001

Opozda D., (red.) Rodzicielstwo.

Wybrane zagadnienia kontekstów

edukacyjnych, Lublin 2007

Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin 2013

 


 

Kiereś B., O personalizm w pedagogice.

Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009

B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015

 


 

Kiereś B., Prawda o małżeństwie,

Lublin 2005

Kiereś B., Chodzi o miłość,

Lublin 2006

Kiereś B., Tylko rodzina!,

Lublin 2006

Kiereś B., Jak wychowywać?,

2006

 


  

Parzyszek, M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012 M. Parzyszek, I. Jabłońska, Moja Rodzina, Lublin 2015

 


 

Rynio A.,Braun K., Lendzion A., Opozda D., Religijno - moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012

Jezioranski M., Opozda D., Rynio A., Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna,

Lublin 2012

M. Parzyszek, ks B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina "wielką tajemnicą" "jednego ciała". W 20 -tą rocznicę Listu do Rodzin Jana Pawła II, Lublin 2014

   

red. D. Opozda, s. M. Loyola-Opiela, D. Bis, , E. Świdrak, Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Lublin 2015  

 red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, A. Solak, Pedagogika rodziny. Podejście systemowe Tom 1: Familiologia, Gdańsk 2016

red.  M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Pedagogika rodziny. Podejście systemowe Tom 2: 

Wychowanie rodzinne. 

Gdańsk 2017.

Spis treści 

 


 

 

 

Wilk J., (red.), W służbie dziecku,

t. I-III, Lublin 2003.

t. I, Stulecie dziecka - blaski i cienie

t. II, Rodzina XX wieku

wobec dobra dziecka

t. III, Społeczna troska

o dziecko w XX wieku

 

Wilk J., Współczesny wychowawca w stylu Księdza bosko, Lublin 1998.

Bieleń R., (red.), W służbie rodziny,

Warszawa 2000. 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 16:34 - Justyna Marcinkowska