Seria Wydawnicza

 

Pedagogika rodziny w teorii i praktyce

 

 

 

 

 

 

 

Tom I  Tom II Tom III  Tom IV 

Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek,D. Opozda, B. Kiereś, Episteme, Lublin 2015.  

 

Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, red. D. Opozda, M. Parzyszek, Episteme, Lublin 2017.

Rodzina - historia i współczesność, red. B. Kiereś,, M. Gromek, K. Hryszan, Episteme, Lublin 2018. 


 

Tom V Tom VI Tom VII   
   

D. Opozda,M. Parzyszek, Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, TN KUL, Lublin 2019. 

 

 

 

 

Publikacje pracowników Katedry Pedagogiki Rodziny 

 

 

 

B. Kiereś, Tylko rodzina, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006.  B. Kiereś, Chodzi o miłość, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006.  B. Kiereś, Jak wychowywać?, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006. B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2009. 

 

 
B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, KUL, Lublin 2015. D. Opozda, Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, KUL, Lublin 2001.  D. Opozda, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, TN KUL, Lublin 2012.  

 

 
M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, KUL, Lublin 2012.  M. Parzyszek, B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina "wielką tajemnicą" "jednego ciała", Episteme, Lublin 2014.    L. Pietruszka, M. Parzyszek, Narzeczeństwo-droga, którą warto przejść, TN KUL, Lublin 2019.

 

     
E. Świdrak, Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych, TN KUL, Lublin.      

 

 

Książki Katedry Pedagogiki Rodziny wydawane pod redakcją pracowników

 

 

 

W służbie dziecku, cz. I, red. J. Wilk, Poligrafia inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Lublin 2003.  W służbie dziecku, red. J. Wilk, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Lublin 2003.  W służbie dziecku, red. J. Wilk, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Lublin 2003. 

 Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Towarzystwo Salezjańskie, Lublin 2006.  

 

Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, KUL, Lublin 2007.

Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, KUL, Lublin 2012.

 Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, red. J. Mariański

M. Marczewski, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2015. 

 Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 1: Familiologia, red. M. Marczewski

R. Gawrych

D. Opozda

T. Sakowicz

A. Solak, Wyższa Szkołą Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2016.

 

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 2: Wychowanie rodzinne, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, 

T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Wyższa Szkołą Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2017. 

 Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa tysiąclecia,  red. A. Rynio

M. Parzyszek, TN KUL, Lublin  2017.

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 3: Wychowanie do rodziny, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda,

T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2018. 

Rodzina w przestrzeni życia społecznego, red. M. Parzyszek

L. Pietruszka 

 

 

 Rodzina przestrzenią rozwoju osoby, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Lublin 2015.

 

Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, red. D. Opozda, M. Loyola Opiela, D. Bis, E. Świdrak, Lublin 2015. 

Moja Rodzina, red. M. Parzyszek, I. Jabłońska, Lublin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 11:10 - Magdalena Parzyszek