10 czerwca 2017 r. w Owińskach odbył się II Kongres rodziców dzieci niewidomych
i słabowidzących, jednym z prelegentów był prof. Bogusław Marek, dyrektor KUL CAN, którego wystąpienie nosiło tytuł "Integracyjne pomoce, gry
i zabawy edukacyjne dla niewidomych dzieci i ich rodzin"

Program II Kongresu rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących

 

Multisensoryczny ogród do ćwiczeń orientacji przestrzennej w Owińskach

Autor: Paweł Ważny
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017, godz. 14:32 - Paweł Ważny