Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Godziny konsultacji Miejsce
prof. dr hab. Marek Pawlak marek.pawlak
@kul.pl

piątek

10.50-12.30

C-556

dr hab. Adam Skrzypek adam.skrzypek@kul.pl

poniedziałek

10.50-12.30

C-554
dr Anna Pilarczyk anna.pilarczyk
@kul.pl
urlop naukowy

C-554

dr Monika Sak-Skowron
monika.sak-skowron@kul.pl

poniedziałek

9.10-10.50

C-554

dr inż. Monika Wawer monika.wawer
@kul.pl

wtorek

12.30-14.10

C-554

mgr inż. Joanna Brudnicka-Morawska
joanna.brudnicka-morawska@kul.pl

środa

10.50-13.30

C-554

 

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023, godz. 17:03 - Joanna Brudnicka-Morawska