Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2003 roku.

Od momentu powstania Katedry jej kierownikiem jest prof. dr hab. Marek Pawlak.

W obszarze badań naukowych Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem znajdują się następujące zagadnienia:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce, w szczególności w regionie lubelskim,
 • Współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Patologie w organizacji i zarządzaniu,
 • Procesy przejęć przedsiębiorstw,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Zarządzanie grupą przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie projektami.
Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021, godz. 06:58 - Joanna Brudnicka-Morawska