Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2003 roku.

Od momentu powstania Katedry jej kierownikiem jest prof. dr hab. Marek Pawlak.

 

Katedra została powołana 1.10.2003 roku. Od początku jej istnienia rolę Kierownika pełnił prof. dr hab. Marek Pawlak. Początkowo funkcjonowała ona w ramach Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL, następnie, po zmianach organizacyjnych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, a obecnie w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Skład osobowy katedry ulegał zmianom. W chwili obecnej w Katedrze oprócz Kierownika zatrudnionych jest pięć osób:

 • dr hab. Adam Skrzypek
 • dr inż. Monika Wawer
 • dr inż. Monika Sak-Skowron
 • dr Anna Pilarczyk
 • mgr inż. Joanna Brudnicka

 

Byli pracownicy katedry:

 • dr Kalina Grzesiuk
 • mgr Mariusz Kiciak
 • dr inż. Monika Łobaziewicz
 • mgr Michał Steuden.

 

 

W obszarze badań naukowych Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem znajdują się następujące zagadnienia:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce, w szczególności w regionie lubelskim,
 • Współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Patologie w organizacji i zarządzaniu,
 • Procesy przejęć przedsiębiorstw,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Zarządzanie grupą przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie projektami.
Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 15:04 - Joanna Brudnicka-Morawska