Nowe tendencje w zarządzaniu

Spotkanie teorii z praktyką

21 - 22 września 2011 r.

Dziękujemy serdecznie za udział w zorganizowanej przez naszą Katedrę Konferencji Naukowej „Nowe tendencje w zarządzaniu. Spotkanie teorii z praktyką”. Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem  oraz dumni z jej efektu w postaci publikacji, jaka powstała w wyniku naszej wspólnej pracy.

Monografia pokonferencyjna

nowe-tendencje-2.jpg


  Spis treści

 

Zapraszamy do zapoznania się z Galerią Zdjęć.

 

Sponsorzy konferencji:

PZL INWEST Sp. z o.o.

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Adam Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marek Brzeziński,Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Małgorzata Dolińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż. Adam Piotr Grzech, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Witold Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż. Edward  Szczerbicki, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Michał  Trocki, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany informacji na temat nowych tendencji w zarządzaniu.
Zapraszamy do publikacji prac przeglądowych a także wyników badań.
Prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu - spotkanie teorii z praktyka”.

 

Tematyka konferencji

Tegoroczna już druga konferencja przenosi akcenty zainteresowań w kierunku praktyków zarządzania z regionu lubelskiego i innych obszarów Polski. W jej ramach chcielibyśmy stworzyć forum spotkania prezesów firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska podejmujących na co dzień decyzje w realnych organizacjach gospodarczych z naukowcami zatrudnionymi na uniwersytetach mających w dużej mierze teoretyczną perspektywę patrzenia na problemy zarządzania.

Liczymy, że to spotkanie umożliwi wzajemne poznanie, porównanie zakresu rozpatrywanych problemów i sposobów podejścia do ich rozwiązania. Na pewno będzie to cenne dla nas teoretyków.

Mamy także nadzieję, że spotkanie z nami przyniesie przynajmniej niewielkie korzyści dla osób z przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych. Być może spotkania w ramach konferencji zaowocują w przyszłości podjęciem wspólnych przedsięwzięć badawczych łączących potencjały twórcze praktyków i teoretyków zarządzania.

 

 

Miejsce konferencji

Sala 737
Collegium Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
al. Racławickie 14,
22-950 Lublin

 

 

 

 

 

Program konferencji

Szczegółowy program konferencji znajduje się w następującym pliku: Program

 

Komitet organizacyjny

Dr Kinga Machowicz
Dr Grzegorz Zasuwa
Mgr Anna Borawska
Mgr Kalina Grzesiuk

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 12:28 - Maria Mazurek-Olszowa