Ramowy Program konferencji 2015 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Zaprasza na

Konferencję Naukową

 

 Nowe Tendencje w Zarządzaniu

 

 

 

 

 

 

Miejsce i termin konferencji:

Dom Dziennikarza

Kazimierz Dolny

11-12 czerwca 2015

 

Galeria zdjęć

 

Rada Naukowa 

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Biela

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Brzeziński

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Buszko

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Dolińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Adam Piotr Grzech

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Julita Jabłecka – Prysłopska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Paweł Kawalec,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Witold Kołbuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Lisiecki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż.  Edward  Szczerbicki 

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż.  Michał  Trocki

Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. inż.  Zofia  Wilimowska 

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Helena Żukowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Kinga Machowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany informacji na temat nowych tendencji w zarządzaniu.
Zapraszamy do publikacji prac przeglądowych a także wyników badań.
Prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu”.

 

Terminy

15.01.2015 – termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z pełnym tekstem referatu

01.02.2015 – informacja o przyjęciu materiałów do druku

01.03.2015 – termin przesłania opłaty za udział w konferencji

 

Miejsce konferencji

 

 

      

 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Dom Pracy Twórczej

 ul. Małachowskiego 17

24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą


 Program konferencji

Ramowy_Program_Konferencji_2015

 

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 950 PLN

Obejmuje on:

  • nocleg z 11 na 12 czerwca 2015 w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym 
  • uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji
  • wyżywienie drugiego dnia konferencji
  • poczęstunek w czasie przerw
  • publikację referatu w monografii pokonferencyjnej.

Nie obejmuje kosztów przejazdu

 

Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 500 PLN (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji).


Koszt udziału w konferencji bez publikacji wynosi 330 PLN.

Dla pracowników KUL koszt 150 PLN (bez noclegu)

 

Wpłaty na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

59124023821111000039262147

z dopiskiem:

 Nowe tendencje w zarządzaniu oraz  imię i nazwisko uczestnika konferencji

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Wymogi edytorskie

 

Egzemplarz tekstu w wersji elektronicznej należy przesłać  w terminie do 15.01.2015r.

Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 12 punktową z 1,5 odstępem między wierszami na formacie A4 z przypisami dolnymi i bibliografią na końcu artykułu w edytorze Microsoft Word.

Wymogi edytoskie

 

Komitet organizacyjny

Dr hab. Kinga Machowicz – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Kalina Grzesiuk

Dr Monika Łobaziewicz

Mgr Anna Krawczyk-Sawicka

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel. (81) 4453-554

Mail: kzp_wns@kul.pl

Autor: Kalina Grzesiuk
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 17:48 - Maria Mazurek-Olszowa