Nowe tendencje w zarządzaniu

Konferencja naukowa pod

HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

dr. Krzysztofa Żuka

11-12 kwietnia 2013

 

 Dziękujemy serdecznie za udział w zorganizowanej przez naszą Katedrę Konferencji Naukowej „Nowe tendencje w zarządzaniu.” Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z Galerią Zdjęć.

 

 

Sponsorzy konferencji:

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Adam Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marek Brzeziński, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Małgorzata Dolińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż. Adam Piotr Grzech, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Witold Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż. Edward  Szczerbicki, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Michał  Trocki, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany informacji na temat nowych tendencji w zarządzaniu.
Zapraszamy do publikacji prac przeglądowych a także wyników badań.
Prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu”.

 

Tematyka konferencji

Trzecia edycja konferencji Nowe tendencje w zarządzaniu nakierowana jest przede wszystkim na stworzenie forum wymiany myśli i wyników badań dotyczących szeroko rozumianego, współczesnego zarządzania. Już od wielu lat można zaobserwować zjawisko coraz większego zainteresowania zarządzaniem ze strony przedstawicieli innych dyscyplin. Interesują się nim ekonomiści, psychologowie, socjologowie, prawnicy, pedagodzy. Z drugiej strony także specjaliści z zakresu zarządzania coraz częściej i chętniej sięgają go dorobku, tradycji, teorii i konkretnych rozwiązań z innych dyscyplin. Taki trend wydaje się być naturalnym i pożądanym zjawiskiem. Dzięki temu możemy się wzajemnie wzbogacać, inspirować, wymieniać opinie na temat konkretnych kwestii.

Mamy nadzieję, że na kolejnej edycji konferencji uda nam się stworzyć odpowiednią atmosferę i warunki, aby wszyscy uczestnicy mogli podzielić się z innymi wynikami swoich badań i wysłuchać na ten temat opinii. Być może pomoże w tym atmosfera Kazimierza nad Wisłą starego i pięknego miasteczka, które jest swojego rodzaju „perłą Lubelszczyzny”.

 

Terminy

30.09.2012 – termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z pełnym tekstem referatu(karta zgłoszenia uczestnika)
1.11.2012 – informacja o przyjęciu materiałów do druku
1.12.2012 – termin przesłania opłaty za udział w konferencji

Artykuły wraz ze zgłoszeniem prosimy przesyłać na adres kzp_wns(at)kul.pl
 

Miejsce konferencji


Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

 

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 850 PLN.
Obejmuje on:

  • nocleg z 11 na 12 kwietnia 2013 w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym
  • uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji
  • wyżywienie w trakcie obu dni konferencji
  • poczęstunek w czasie przerw
  • publikację referatu w monografii pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po uzgodnieniu z Domem Pracy Twórczej KUL tel. /081/ 88 10 221

 

Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 500 PLN (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji).
Koszt udziału w konferencji bez publikacji wynosi 250 PLN.

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bank PeKaO SA III O/Lublin
59124023821111000039262147
z dopiskiem:  Nowe tendencje w zarządzaniu, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Wymogi edytorskie

Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 12 punktową z 1,5 odstępem między wierszami na formacie A4 z przypisami dolnymi i bibliografią na końcu artykułu w edytorze Microsoft Word. Szczegółowe wymogi edytorskie zostały zamieszczone w następującym pliku: Wymogi_2012.doc

 

Program konferencji

Szczegółowy program konferencji znajduje się w następującym pliku: Program

 

Komitet organizacyjny

Dr Kinga Machowicz
Dr Joanna Niewiadoma
Dr Krzysztof Bednarz
Dr Grzegorz Zasuwa

Mgr Anna Borawska
Mgr Kalina Grzesiuk

Mgr Monika Madejska

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2013, godz. 08:48 - Maria Mazurek-Olszowa