Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

oraz

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania

 

Zapraszają na

Konferencję Naukową

 

 Nowe Tendencje w Zarządzaniu

 

 


 

 

 

 

Miejsce i termin konferencji:

Dom Dziennikarza

Kazimierz Dolny

28-29 września 2017

 

Galeria zdjęć

RAMOWY_PROGRAM_KONFERENCJI_2017

Rada Naukowa 

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Biela

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Brzeziński

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Buszko

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Dolińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Adam Piotr Grzech

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Julita Jabłecka – Prysłopska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Paweł Kawalec,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Witold Kołbuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Lisiecki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Kinga Machowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż.  Edward  Szczerbicki 

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż.  Michał  Trocki

Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. inż.  Zofia  Wilimowska 

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Helena Żukowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

Uprzejmie zapraszamy na kolejną, szóstą konferencję „Nowe tendencje w zarządzaniu”, która odbędzie się 28 i 29 września 2017 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Mamy nadzieję, że specyfika i klimat tego miejsca dobrze się skomponuje z atmosferą naszej konferencji.

 

Postaramy się stworzyć dla Państwa atmosferę naukowej dyskusji na temat najnowszych zjawisk, jakie można zaobserwować w szeroko rozumianej nauce o zarządzaniu. Efektem konferencji będzie publikacja, która ukaże się równolegle z konferencją. Prosimy zatem, aby przy przygotowywaniu swoich referatów wzięli Państwo pod uwagę, że staną się one rozdziałami wspólnej monografii.

 

Terminy

14.04.2017 – termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z pełnym tekstem referatu

30.04.2017 – informacja o przyjęciu referatu do publikacji

31.05.2017 – termin dokonania opłaty za udział w konferencji

 

Miejsce konferencji

 

 

      

 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Dom Pracy Twórczej

 ul. Małachowskiego 17

24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą


 Program konferencji

ramowy_program_konferencji_2017

Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony po akceptacji referatów.

 

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 950 PLN

Obejmuje on:

  • nocleg z 28 na 29 września 2017 r. w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji
  • udział w imprezie towarzyszącej
  • wyżywienie w drugim dniu konferencji
  • poczęstunek w czasie przerw
  • publikację referatu w monografii pokonferencyjnej.

Nie obejmuje kosztów przejazdu

 

Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 500 PLN (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji).

 

Dla pracowników KUL koszt 150 PLN (bez noclegu)

 

Wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania

Bank PKO BP

13 1020 3176 0000 5702 0216 4770

 

z dopiskiem:

 Nowe tendencje w zarządzaniu oraz  imię i nazwisko uczestnika konferencji

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Wymogi edytorskie

 

Tekst w wersji elektronicznej należy przesłać  w terminie do 31.03.2017r.

Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 12 punktową z 1,5 odstępem między wierszami na formacie A4 z przypisami dolnymi i bibliografią na końcu artykułu w edytorze Microsoft Word.

Wymogi edytorskie

 

Komitet organizacyjny

 

Dr Kalina Grzesiuk

Mgr Anna Krawczyk-Sawicka

Dr Anna Pilarczyk

Dr Monika Wawer

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel. (81) 4453-554

Mail: kzp_wns@kul.pl

Autor: Kalina Grzesiuk
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 11:15 - Maria Mazurek-Olszowa