Katedra została powołana 01.10.2003 roku. Od początku jej istnienia rolę Kierownika pełni prof. dr hab. Marek Pawlak. Początkowo funkcjonowała ona w ramach Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL, następnie, po zmianach organizacyjnych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, a obecnie w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania.

 

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry w perspektywie 5 ostatnich lat obejmowały następujące obszary: etyka biznesu, uruchamianie działalności gospodarczej, funkcjonowanie rad nadzorczych, CSR, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, kształcenie na kierunku zarządzanie, paradygmat sieciowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, czynniki społeczne zmian w organizacjach, zakorzenienie społeczne organizacji, patologie w zarządzaniu organizacją ze szczególnym uwzględnieniem oszustw popełnionych przez pracowników, modele biznesu, analityka biznesowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzanie relacjami na płaszczyźnie firma - klient (wewnętrzny i zewnętrzny), w szczególności w obszarze rynku medycznego.

 

W obszarze badań naukowych Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem znajdują się następujące zagadnienia:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce, w szczególności w regionie lubelskim,
 • Współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Patologie w organizacji i zarządzaniu,
 • Procesy przejęć przedsiębiorstw,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Zarządzanie grupą przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie projektami.

 

 

 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 15:05 - Joanna Brudnicka-Morawska