Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019* Miejsce
prof. dr hab. Marek Pawlak marek.pawlak
@kul.pl
piątek
7.30-9.10
C-556
dr Kalina Grzesiuk kalina.grzesiuk
@kul.pl

środa
09.10 - 10.50

C-554
dr Anna Pilarczyk anna.pilarczyk
@kul.pl
urlop naukowy
dr inż. Monika Wawer monika.wawer
@kul.pl

środa

14.10 - 15.50

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019, godz. 11:11 - Kalina Grzesiuk