Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020* Miejsce
prof. dr hab. Marek Pawlak marek.pawlak
@kul.pl

czwartek

12.30-14.10

C-556
dr Kalina Grzesiuk kalina.grzesiuk
@kul.pl

czwartek

9.10-10.50

C-554
dr Anna Pilarczyk anna.pilarczyk
@kul.pl
urlop naukowy
dr Monika Sak-Skowron
monika.sak-skowron@kul.pl

czwartek

9.10-10.50

dr inż. Monika Wawer monika.wawer
@kul.pl

czwartek

12.30-14.10

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019, godz. 08:35 - Kalina Grzesiuk