Terminy konsultacji pracowników Instytutu Teologii Moralnej

 

W czasie sesji egzaminacyjnej oraz w okresie, w którym nie prowadzi zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem urlopów, pracownicy Instytutu Teologii Moralnej prowadzą konsultacje w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu trzech dni roboczych (Zarządzenie ROP-0101-103/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji. „Monitor KUL” 2017 poz. 515 § 3).

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019, godz. 16:33 - Krzysztof Smykowski