KUL - Uczelnia bez barier

uczelniabezbarier

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że projekt pt. "KUL - uczelnia bez barier", opracowany przez Dział Komercjalizacji Wiedzy we współpracy z Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością został zatwierdzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał finalnie dofinansowanie na kwotę 9 811 461,91 PLN.

 

Termin realizacji projektu jest zaplanowany na okres 01.10.2020 - 31.10.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest osiągnięcie pełnej dostępności oferty edukacyjnej KUL dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i jej optymalne dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez wdrożenie kompleksowego programu obejmującego zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji studentów, pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej, w tym kierowniczej z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji/narzędzi oraz autorskich rozwiązań do dnia 31.10.2023 r.

 

więcej o szczegółach projektu na stronie Działu Komercjalizacji wiedzy: KUL - uczelnia bez barier

 

powerloga


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona