Lata 1998-2011

 


 

  • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN nt. Współpraca rodziny i szkoły oraz organizacja promocji książki: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora  Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.) Lublin 2006, ss. 248. Lublin 22 marca 2006.

 


 

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Rodziców” Aktualny stan i perspektywy.  Lublin 23-24 października 2006.

 


 

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ksiądz Profesor Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów metodologicznych pedagogiki rodziny.  Lublin, 26 października 2004.

 


 

  • Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pedagogice rodziny w X rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Poręby. Lublin 8 grudnia 2001.

 


 

  • Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne nt.: Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka. Lublin, 25 – 27 października 2000.

 


 

  • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji stulecia Salezjanów w Polsce nt. Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko. Lublin, 16 - 17 kwietnia 1998.

 


 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2017, godz. 18:33 - Justyna Marcinkowska