Październik

8. 10. – zapoznanie z wymogami zaliczenia oraz przedstawienie planu wykładu w I semestrze  2013/2014; ogólne zarysowanie podejmowanej na zajęciach tematyki przedmiotu oraz podstawowych aspektów.

15.10. - Prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze aspekty życia religijnego i kulturowego Żydów.

22.10. – Prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze aspekty życia religijnego i kulturowego Żydów.

29.10. -  zajęcia w Izbie Pamięci Żydów Lublina

 

Listopad

5.11. – Co to jest literatura jidysz?

12.11. – Klasycy literatury jidysz: Mendele Mojcher Sforim i Szolem Alejchem,

19.11.  – Zamojskie i warszawskie przestrzenie Icchoka Lejbusza Pereca.

26.11. – Szaloma Asza związki z Polską.

 

Grudzień

3. 12. – Sagi rodzinne w literaturze jidysz  (I.J. Singer, Bracia Aszkenazy)

10. 12. – Sagi rodzinne w literaturze jidysz (I. B. Singer, Rodzina Muszkatów)

17. 12.  – Kim jest dybuk?

 

Styczeń

7. 01. – Dziecko w literaturze jidysz.

14.01. – O cnotliwych i mniej cnotliwych kobietach w literaturze jidysz.

21.01. – zaliczenie zajęć

 

Semestr letni

 

Luty

18.02. Warszawa jako ośrodek kulturalny literatury żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

25.02. Wszystkie drogi prowadzą do Chełma, a Chełm słynie…

 

Marzec

4.03. Film jidysz w przedwojennej Polsce – zwyczaje weselne

11.03. Film jidysz w przedwojennej Polsce - kobieta

18.03. Lublin w literaturze żydowskiej

25.03. Polska w literaturze jidysz

 

Kwiecień

1.04.   Prasa polsko-żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym

8.04.   O poezji słów kilka – Anda Eker i Minka Silberman

15.04  Literackie świadectwa Zagłady

29.04.  Literatura jidysz po 1945 r.

 

Maj

6.05.   Stary cmentarz żydowski w Lublinie

13.05. Zajęcia w Bramie Grodzkiej-Teatr NN

20.05.  i 27.05. spacer po dzielnicy żydowskiej, wizyta w Jeszywas Chachmej Lublin

 

 

Czerwiec

3. 06 ZAKOŃCZENIE

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 20:08 - Agnieszka Karczewska