2013-2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: pedagogika. Praca magisterska pt.: "Poczucie samotności młodzieży a korzystanie z portali społecznościowych na przykładzie Facebook'a"
 
2010-2013 Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: pedagogika.
Praca licencjacka pt: "Narodziny pierwszego dziecka jako czynnik kształtujący relację małżeńską" 
 
 
Moje zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się głównie na młodzieży wobec wyzwań współczesności, zwłaszcza na jej  relacji wobec Internetu i portali społecznościowych.

 

 

Kontakt e-mail: roczniakangelika@gmail.com 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 19:57 - Justyna Marcinkowska