2012-2014                  

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: Pedagogika ze specjalnością pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

Stopień: magister

Tytuł pracy magisterskiej: Postawy rodzicielskie matek a poziom altruizmu jedynaków.

 

2009-2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: Pedagogika ze specjalnością pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

Stopień: licencjat

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z wychowaniem dziecka w rodzinie, która lokalizowana jest w pedagogice rodziny. W szczególności interesują mnie zagadnienia dotyczące funkcji wychowawczej rodziny jej uwarunkowań i rezultatów w odniesieniu do wychowania jedynaków. Interesuje mnie przebieg procesu wychowania w rodzinach jednodzietnych i społeczne funkcjonowanie jedynaków. Chociaż jest to temat podejmowany już w literaturze przedmiotu, to jednak wciąż aktualny z uwagi na zachodzące zmiany społeczno-kulturowe rzutujące na przebieg wychowania we współczesnej rodzinie.

 

Hobby:

fotografia, literatura

 

Kontakt:

lesniakpatrycja09@gmail.com

 

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 17:23 - Justyna Marcinkowska