Z inicjatywy dr Agnieszki Marek, Pełnomocnik Dziekana WNS ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi, w dniu 12. maja 2022 r. na naszym Wydziale odbyło się międzynarodowe seminarium „Leadership in interdisciplinary perspective”. Uczestnicy z Tangaza University College, Szent István University Kaposvár, Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz UMCS, dzielili się wiedzą na temat roli liderów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, kreowaniu zmiany społecznej oraz kształtowaniu zachowań proaktywnych w przedsiębiorstwach społecznych. Podkreślali także znaczenie etycznego i odpowiedzialnego przywództwa dla kształtowania wspólnego dobra. Prodziekan WNS, dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL, zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania metody service learning w kształtowaniu działań proaktywnych wśród studentów nauk społecznych.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022, godz. 10:49 - Maria Mazurek-Olszowa