Myśleć, czuć i działać jak Prymas - relacja z konferencji „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”

– Spuścizna prymasa jest ogromna, ale zastanawiając się nad nią, czterdzieści lat po jego śmierci, chcielibyśmy myśleć, czuć i działać jak prymas, w przestrzeni miłości, rodziny, nauki czy ojczyzny – mówił Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski otwierając konferencję „Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”. Ideą konferencji, która odbyła się 30 stycznia br. na KUL, było przywołanie nauki Wyszyńskiego do różnych grup społecznych, ale też w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń czy problemów. 
 
Patronat nad konferencją objął m.in. Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki. Obecny na KUL minister w swoim wystąpieniu nawiązał do wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podkreślał, że wykształcenie człowieka można osiągnąć tylko poprzez szukanie prawdy. - Akademik szuka nie tylko dyplomu, ale prawdy, bo nauka jest jej poszukiwaniem - cytował minister Prymasa Tysiąclecia. Nawiązał również do tematu godności człowieka, poszanowania rodziny i ochrony życia i ogłosił, że będzie wnioskował o utworzenie nowej dyscypliny naukowej – nauki o rodzinie.
 
Za Wyszyńskim powtórzył, że szczególnym zadaniem dla ministerstwa jest otoczenie uczelni opieką, tak by mogły wypełniać swe priorytetowe zadanie. - Nauka w Polsce, w pierwszej kolejności ma służyć Polakom i państwu polskiemu, oczywiście w duchu wartości - mówił minister.

Sesję otwierającą konferencję zakończył Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, referując o Wyszyńskim jako o człowieku epok, o wszechstronnych poglądach, który z troską mówił o bezpieczeństwie dziecka, jego godności. – Kardynał dwukrotnie był kapelanem w ośrodku dla ociemniałych dzieci w Laskach, miał możliwość spotykania się z tym najmniejszym człowiekiem – przypomniał Pawlak.  – Wyszyńskiego uważam za prekursora praw człowieka i rzecznika praw ludzkich.

Kolejne sesje konferencji poświęcone były nauczaniu Prymasa Tysiąclecia do różnych grup społecznych. Zbiór cennych porad dla parafii i księży, zawartych w protokołach z wizytacji kardynała, przedstawił Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński. - Cechowała go prostota i dobroć, nieprzeciętny umysł i serce, a jego uwagi na temat funkcjonowania parafii nie tracą na aktualności dziś. To między innymi potrzeba integracji, formowania parafii, tworzenia wspólnot, ożywiania kościoła, tak by stawał się bliski człowiekowi. 
 
W kolejnych wystąpieniach prelegenci przedstawili nauczanie Wyszyńskiego skierowane do studentów (dr. hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL), prawników (ks. prof. dr. hab. Mirosław Sitarz) i osób niepełnosprawnych (mgr Paweł Robak). Konferencję zamknął referat prof. dr hab. Dariusza Dudka o odpowiedzialności polityka w kontekście nauczania Prymasa Wyszyńskiego.

Konferencję współorganizował Uczelniany Samorząd Studentów KUL w ramach programu grantów misyjnych, który został tworzony przez Rektora KUL. Jego ideą jest zaangażowanie studentów oraz doktorantów w tworzenie inicjatyw promujących nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zgodnych z misją uczelni „Deo et Patriae”.
 
Patronat nad konferencją objęli: Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Rektora KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Fotorelacja
 
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona