Październik

8.10. – zapoznanie z wymogami zaliczenia konwersatorium oraz przedstawienie planu konwersatorium w I semestrze  2012/2013; ogólne zarysowanie podejmowanej na zajęciach tematyki przedmiotu oraz podstawowych aspektów.

15. 10.  – Prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze aspekty życia religijnego i kulturowego Żydów.

22.10. – Kryteria rozróżniające literaturę jidysz od literatury hebrajskiej; określenie ram czasowych, głównych aspektów, umiejscowienie na mapie kulturowej polskiego międzywojnia pisarzy jidyszowych i hebrajskich.

Literatura:

 • Monika Adamczyk-Garbowska, Literatura żydowska – co to takiego? [w:] tejże, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004, s. 7-25.
 • Chone Shmeruk, Literatura jidysz w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] tegoż, Historia literatury jidysz, Wrocław 1992, s. 81-95.

 

29.10. –  zajęcia w Izbie Pamięci Żydów Lublina

 

Listopad

5.11. Icchok Lejb Perec – klasyk literatury jidysz

Literatura:

opowiadania i nowele: tłum. A. Dresnerowa, Wrocław-Kraków 1958

 • Post
 • Bońcie Milczek,
 • Spuszczone oczy;
 • Lisia czapka;
 • Przez szczypkę tabaki,
 • Trzy dary,

opracowania:

 • Monika Adamczyk-Garbowska, Icchok Lejb Perec, [w:] Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004, s. 38-43.
 • „Midrasz” 2010 nr 5 – numer poświęcony I. L. Perecowi

 

12. 11. Baśnie, bajki i bajeczki – twórczość dla dzieci: I. L. Perec, Ch. N. Bialik i I.B. Singer

Literatura:

I.L.Perec, Zbuntowana gwiazda, „Mały Przegląd” 1938

I.L.Perec, Na pograniczu, tłum. L. Herbst, „Okienko” 1937, nr 13.

Ch.H. Bialik, Król Salomon i pszczoła, „Nowe Słowo dla młodych” 1931, nr 19.

I.B. Singer, Opowiadania, tłum. Elżbieta Petrajtis-O`Neill, Danuta Bogutyn, Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1993:

 • O kocie, który myślał, że jest psem i psie, który myślał, że jest kotem
 • Mazeł i Szlimazeł
 • Topiel i Tekl   

Opracowania:

Chone Shmeruk, Twórczość dla dzieci, tłum. K. Więcławska, [w:] tegoż, Świat utracony: o twórczości Isaaca Bashevisa Singera, red. M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 59-70.

 

19. 11. Meine sztetlech – moje miasteczko

Literatura:

Szalom Asz, Miasteczko, tłum. M. Adamczyk-Garbowska, Janowiec nad Wisłą, 2003

 

26. 11.

 

Grudzień

3. 12. Szlojme Zajnwill Rapoport – An-ski,  Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, tłum. Awiszaj Hadari, Kraków 2007.

Literatura:

 • Szymon An-ski, [w:] Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rachel Kamińskiej. Przeszłość i teraźniejszość, oprac. Szczepan Gąssowski, Warszawa 1995, s. 43-45.
 • Eleonora Udalska, Dybuk na scenach polskich, [w:] Teatr żydowski w Polsce, pod. red. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Małgorzaty Leyko, Łódź 1998, s. 168-173 (druga część artykułu poświęcona wstawieniom w Polsce powojennej – dla chętnych).

 

Dla chętnych do przejrzenia:

Na pograniczu dwóch światów. Dybuk, tłum. z jidysz Maksymilian Koren, Lwów 1922

tekst na stronie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/dybuk/index.htm

 

 

10.12.  Prezentacja filmu: Michał Waszczyński, Dybuk, Polska 1937.

17.12. Dybuk w wybranych dziełach XX w.

 

Literatura:

 • Isaac Bashevis Singer, wybrane opowiadanie
 • Hanna Krall, Dybuk [w:] tejże, Dowody na istnienie, Poznań 1996
 • Prezentacja fragmentu przedstawienia: Teatr Telewizji An-ski, Dybuk, reż. Agnieszki Holland

 

Styczeń 7.01.  Obrazy świąt w literaturze jidysz: chanuka i purim

Literatura:

I.L. Perec, Cud chanukowy, [w:] tegoż, Opowieści chasydzkie i ludowe, tłum. M. Friedman, Wrocław 1997, s. 270-275.

I.B. Singer, Chanuka w moim domu

I.B. Singer, Rodzina Muszkatów, tłum. Joanna Borowik, Warszawa 1996 [fragmenty]

Wybrane wiersze

 

Opracowania:

 

 

14.01. zajęcia w Bramie Grodzkiej-Teatr NN

21.01. – zaliczenie zajęć

 

 Semestr letni

Luty

17.02. zapoznanie z wymogami zaliczenia oraz przedstawienie planu wykładu w I semestrze 2013/2014; ogólne zarysowanie podejmowanej na zajęciach tematyki przedmiotu oraz podstawowych aspektów.

24.02. Głupcy z Chełma w tradycji literatury jidyszowej

 

Marzec

3.03. Rodzynki z migdałami – twórczość ludowa

10.03. Isaac Bashevis Singer - Golem

17.03. . Zusman Segałowicz i Maurycy Szymel – o poezji i fascynacji literaturą

24.03Isaac Bashevis Singer - Sztukmistrz z Lublina

31.03. Kobiety – pisarki, poetki i bohaterki utworów

 

Kwiecień

7.04. Teatr żydowski

14.04. Dyskusja wokół filmu: Po-lin. Okruchy pamięci, reż. Jolanty Dylewskiej

28.04. Literatura jidysz o Zagładzie

 

Maj

5.05. Stary cmentarz żydowski w Lublinie

12.05. Zajęcia w Bramie Grodzkiej-Teatr NN

19.05. Spacer po dzielnicy żydowskiej

26.05. Wizyta w Jeszywas Chachmej Lublin

 

Czerwiec

2.06. ZAKOŃCZENIE

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 10:18 - Agnieszka Karczewska