Luty

18.02. - Zapoznanie z wymogami zaliczenia oraz przedstawienie planu wykładu w semestrze letnim 2013/2014; ogólne zarysowanie podejmowanej na zajęciach tematyki przedmiotu oraz podstawowych aspektów.

25.02. – Co to jest polifonia kultury polskiej?

 

Marzec

4.03. – Żydzi. Wiara i życie.

11.03. – Pomiędzy. O polsko-żydowskich związkach kulturowych

18.03. – Kolory prawosławia

25.03. – Pomiędzy. Prawosławni w dziejach kultury polskiej

 

Kwiecień

1.04. – Ewangelicy w dziejach kultury polskiej

8.04.– Wizyta w Bazylice oo. Dominikanów pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1.5 h)

15.04. – Po co dziś są zwyczaje świąteczne?

29.04. – O sacrum i profanum w kulturach chrześcijańskich, judaizmie i islamie 

 

Maj

6.05. Wizyta w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie (1.5 h)

13.05. – Ślady kultury prawosławnej w Lublinie. Wizyta w Katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie (1.5 h)

20.05. – Wizyta w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie (1.5 h)

27.05. – Polifonia kultury polskiej

 

Czerwiec

3. 06. - Podsumowanie oraz zaliczenie zajęć

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 20:09 - Agnieszka Karczewska