Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Studentki pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwia Misiak i Paulina Salamon, przy wsparciu merytorycznym prof. dr hab. Krystyny Chałas, opracują materiały dydaktyczne w formie poradnika dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ukazującego integrację treści podstawy programowej I etapu edukacyjnego z treściami nauczania Kardynała Wyszyńskiego. W książce znajdą się fragmenty przemówień i listów Prymasa Tysiąclecia, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych treści zawartych w podstawie programowej, rejestr tematów lekcji  w świetle nauczania Kardynała oraz zestaw przykładowych scenariuszy lekcji. W ramach grantu zorganizowana zostanie również konferencja metodyczna „Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona