1. 2010-2011 – zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu (dydaktyka języka polskiego, literatura dla dzieci i młodzieży, dzieje kultury polskiej, literatura powszechna)
  2. 2007 - 2011 - prowadzenie zajęć w Szkole Letniej dla Cudzoziemców IFP w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dotyczących kultury i literatury jidysz, literatury polsko-żydowskiej i współczesnej polskiej (poezja, proza, związek literatury z historią współczesną).
  3. 2005/2006; 2006/2007 oraz 2008/2009 - prowadzenie zajęć z prawa autorskiego dla słuchaczy studiów podyplomowych FP Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  4. 1998-2001 - w ramach studiów doktoranckich prowadzenie zajęć ze wstępu do literatury dla I roku słuchaczy studiów magisterskich stacjonarnych UMCS w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2011, godz. 21:11 - Aleksandra Dziak