PRACA TYMCZASOWA

  

Okres wakacyjny do dla firm często wyzwanie. W jaki sposób przetrwać okres urlopowy, zapełnić luki w kadrach pracowniczych, kiedy wszyscy pracownicy wyjeżdżają na wakacje? Rozwiązaniem tych wszystkich problemów może być zatrudnienie pracownika tymczasowego.

 

 

Obrazek artykułu

 

W marcu 2008 roku według danych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia działało w naszym kraju 1856 agencji. To aż o 20 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Szacuje się, że w 2007 roku z ich usług skorzystało 350 tys. Polaków. Tren ten wciąż się nasila zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdzie poszukuje się pracowników sezonowych. W 2001 roku w Polsce w charakterze pracownika tymczasowego zatrudnionych było tylko 31 tys. Polaków.

 

Czym jest praca tymczasowa?

 

Zasady regulujące rynek pracy tymczasowej zostały zawarte w ustawie z dn. 9 lipca 2003 roku. Wynika z niej, że praca tymczasowa to stosunek do pracy pomiędzy trzema podmiotami:

  • pracownikiem tymczasowym
  • agencją pracy tymczasowej
  • pracodawcą.

Umowa o pracę na czas określony zostaje zawarta pomiędzy pracownikiem a agencją. Do jej obowiązków należy odprowadzanie wszelkich świadczeń socjalnych i zdrowotnych na rzecz osoby przez nią zatrudnionej. Pracodawca, który korzysta z usług agencji, ma obowiązek określić wysokość wynagrodzenia dla pracownika, którego pośrednio chce zatrudnić; rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy ma oczywiście także prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc.
 

Cechą charakterystyczną są ramy czasowe - zostajemy zatrudnieni na kilka godzin, podczas sezonu bądź na kilka miesięcy. Należy pamiętać jednak o podstawowej zasadzie: praca tymczasowa maksymalnie może uzyskać wymiar czasowy 12 miesięcy dla jednego pracodawcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (obecnie przygotowywany jest projekt nowelizacji tego paragrafu, którego celem jest wydłużenie okresu zatrudnienia do 18 miesięcy).

 

Plusy pracy tymczasowej

 

Przede wszystkim elastyczność. Praca w tym charakterze otwiera nowe możliwości dla pracodawcy. Pracownika można zatrudnić sezonowo bądź przy realizacji konkretnego projektu. Poza tym pracodawca nie musi martwić się o całe zaplecze administracyjno-biurokratyczne. Klient agencji nie musi prowadzić dokumentacji akt osobowych, dokumentacji dla ZUS oraz Urzędów Skarbowych, nie musi też wystawiać świadectw pracy oraz rozliczać wynagrodzeń. Ten obowiązek spoczywa na agencji pracy tymczasowej.
 

Pracownik tymczasowy ma zawsze szansę na standardową umowę o pracę. Dla pracodawcy ten okres kilku tygodni bądź miesięcy to świetny test, by sprawdzić nowego pracownika i docenić jego wartość.
Praca tymczasowa zdaje swój test wśród osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin - matek bądź studentów. Elastyczny czas pracy pozwala ustalić sobie optymalny grafik zadań.

 

Pracownik tymczasowy gorszy?

 

Niestety, w Polsce, która uczy się dopiero etyki pracy, pracownicy tymczasowi często uznawani są za mniej wartościowych pracobiorców. Krzywdzi ich przede wszystkim system. Kredyt w banku, ubezpieczenie na życie czy nawet telefon na abonament - o tym kiedyś można było zapomnieć. Na szczęście ta sytuacja odchodzi w przeszłość. Przykładem jest Agencja Pracy Tymczasowej Start People. Dzięki umowom partnerskim podpisanym z bankami i sieciami komórkowymi jej pracownicy mogą wreszcie stać się pełnoprawnymi obywatelami na rynku pracy.

 

Więcej na stronie: www.praca.gov.pl/

Autor: Jakub Jański

 

Źródło: www.kariera.com.pl

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010, godz. 14:49 - Dorota Maj