PRACA W AGENCJI INTERAKTYWNEJ

 

O specyfice pracy w branży, poszukiwanych u pracownika kompetencjach, talentach w rozmowie z panią Anną Białoń, Specjalistą ds. ZZL w Agencji Interaktywnej Grupa Adweb.

 

Pani Anna Białoń jest psychologiem, Specjalistą ds. ZZL w Agencji Interaktywnej Grupa Adweb. Zajmuje się całością zagadnień HR - między innymi rekrutacją, programami staży i praktyk, rozwojem pracowników. Dla czytelników serwisu odpowiedziała na kilka pytań, dzięki którym poznacie realia pracy pociągającej dla wielu.

Danuta Kowalczyk (Grupa MODUS): Jaka jest specyfika pracy w branży IT, którą reprezentuje firma Adweb?
Anna Białoń: W agencji interaktywnej praca niezależnie od stanowiska ma złożony charakter. Wymaga zarówno analizy, jak i kreatywności. Zresztą pojęcie kreatywności może dotyczyć każdego działania podejmowanego przez człowieka.
Możemy wziąć za przykład stanowisko Administratora Serwerów. Jego praca wymaga sprawnego postrzegania i rozwiązywania często bardzo złożonych problemów. Jest ona jednak wciąż również kreatywna - umiejętność spojrzenia na daną kwestię z innej strony, dostrzeżenia podobieństwa danej sytuacji, do czegoś, co miało miejsce już wcześniej nie jest możliwe bez aktywnego i otwartego umysłu.
Podane przykładowe stanowisko jest również obarczone dużą odpowiedzialnością, ponieważ zajmująca je osoba odpowiada za bezpieczeństwo i niezawodność tysięcy baz danych i stron www należących do Klientów. Odpowiedzialność jest wpisana w samo pojęcie pracy, jest niezależna od stanowiska i branży. Pracodawca w trosce o swojego Klienta i miejsce na rynku zawsze liczy na to, że powierza obowiązki osobie godnej zaufania, rzetelnej i sumiennej.

DK: Jakich pracowników poszukuje branża IT?
Anna Białoń: Branża IT od dawna odczuwa niedobór programistów, o których toczy się bitwa na rynku pracy. Osoby posiadające kwalifikacje informatyczne są przyjmowane z otwartymi rękami - mogą zacząć już na studiach od płatnego stażu, po którym powinny bez problemu otrzymać propozycję zatrudnienia. Na pracę wciąż mogą także liczyć graficy, w ich przypadku jednak wymagania początkowe będą już większe.
Widoczne jest ciśnienie na account managerów, którzy oprócz predyspozycji sprzedażowych będą w stanie w krótkim czasie uzupełnić a później wciąż aktualizować swą wiedzę. Specyfika tego stanowiska - jego kreatywne, energetyczne wymogi, w połączeniu z dynamiką branży IT są prawdziwym poligonem umiejętności obsługi Klienta.

DK: Idealny kandydat do podjęcia pracy w agencji interaktywnej? 
Anna Białoń: Dynamiczny - aby mógł nadążyć za zmianami wydarzającymi się w branży Internet-E-commerce zarówno w perspektywie miesiąca, jak i godziny. Kreatywny - powinien mieć świeże podejście do napotykanych problemów. Wychodzący z inicjatywą - nie obawiający się dzielenia swoimi pomysłami i sugestiami, chcący zrealizować niestandardowe projekty...
Powyższe cechy wynikają przeważnie z samej konstrukcji osobowościowej danej osoby, jej temperamentu i stopnia „wyćwiczenia" umysłu. Jeśli ktoś nie posiada tych cech, w trakcie pracy raczej ich już nie nabędzie.
Ubiegając się o pracę od kandydata będzie się oczywiście wymagać wiedzy. Tu pojawia się nierzadko problem, ponieważ wiedzy z dziedziny, dajmy na to, marketingu wyszukiwarkowego nie sposób nabyć na drodze formalnej edukacji. Dlatego też, gdy chcemy zatrudnić Specjalistę ds. SEM liczymy się z tym, że skrót będzie znajomy dla jednej osoby na tysiąc, która zobaczy nasze ogłoszenie. Dla kandydatów ma to ten plus, że stawiamy wtedy na cechy wymienione wcześniej - dynamikę, kreatywność i nastawiamy się na zainwestowanie w szkolenie i rozwój nowego pracownika praktycznie od podstaw. Prowadzimy także warsztaty i spotkania ze studentami krakowskich uczelni wyższych, aby przybliżyć szerszemu gronu komercyjne możliwości Internetu.
Podobnie wygląda kwestia doświadczenia. Cieszy nas dorobek kandydata, zwłaszcza jeśli jest wsparty sukcesami na danym polu. Jeśli tego doświadczenia brak, zwracamy uwagę na wiedzę teoretyczną, chęć rozwoju kariery w naszej branży, motywację do pracy i kompetencje miękkie, które będą gwarantem szybkiego nadrobienia zaległości.
Poza tym, jak każdy pracownik powinien być odpowiedzialny, samodzielny i dobrze funkcjonować w zespole.

DK: Jak przebiega proces rekrutacji?
Anna Białoń: Rekrutacja każdorazowo rozpoczyna się od określenia profilu kandydata idealnego na dane stanowisko w naszej firmie. Na jego podstawie powstaje ogłoszenie rekrutacyjne, które zamieszczamy przede wszystkim w Internecie - zależy nam ludziach korzystających na codzień z tego medium. Ogłoszenie pojawia się w dużych popularnych portalach pracy, tych mniejszych, wreszcie portalach branżowych, jak również na grupach dyskusyjnych, tematycznie powiązanych forach internetowych, na stronach biur karier. Czasem sami szukamy osoby korzystając z baz CV, networkingu. Wstępna selekcja dokonywana jest na podstawie dokumentów aplikacyjnych, a z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie, przeważnie zapraszając ich na spotkanie. Zanim to jednak nastąpi zdarza się, że prosimy o wykonanie dla nas „zadania testowego" - jeśli rekrutacja dotyczy stanowisk programisty, grafika, specjalisty ds. PR przesyłamy tym osobom krótkie zadanie, na którego wykonanie mają określoną ilość czasu (oczywiście wcześniej ustalamy wspólnie z kandydatem, czy danego dnia ma czas na zajęcie się zadaniem). Zadanie to ma charakter testowy i nie jest przez nas wykorzystywane do celów innych niż rekrutacja. W ten sposób możemy określić poziom umiejętności kandydata pod kątem naszych indywidualnych potrzeb. W przypadku stanowisk sprzedażowych duże znaczenie ma sam przebieg rozmowy telefonicznej, który świadczy o elastyczności, komunikatywności i stopniu zainteresowania podjęciem pracy w Grupie Adweb.
Spotkanie jest przeważnie ostatnim etapem rekrutacji, przy czym są to dwa spotkania odbywające się w niewielkim odstępie czasu.

DK: Na jakie cechy szczególnie zwraca się uwagę przy rekrutacji?
Anna Białoń: Zależy nam zwykle na pewnej konstelacji cech. Na przykład połączenia kreatywności i inicjatywy z dużą determinacją w dążeniu do realizacji zadania. Zaletą jest także dokładność idąca w parze z szybkością działania. W przypadku programistów doceniamy nie tylko znajomość języków programowania, ale także komunikatywność tych osób - chcemy, aby każdy pracownik mógł i chciał wnieść coś swojego do firmy, a łatwość wchodzenia w relacje interpersonalne jest tu zawsze dużym ułatwieniem.

DK: Które z wymagań stawianych kandydatom mogą czasem być potraktowane ulgowo, a które są warunkiem koniecznym zatrudnienia?
Anna Białoń: Warunkiem koniecznym dla zatrudnienia jest spełnienie przynajmniej części z określonych dla danego stanowiska oczekiwań. Jak wspomniałam - zdarza się, że kandydat nie posiada pożądanej wiedzy i doświadczenia, ale nasza branża wymaga także on nas elastyczności - wiemy, że doświadczonych specjalistów w niektórych dziedzinach jest niewielu. Dlatego tak ważne są indywidualne cechy i motywacja do rozwoju, przy czym jego kurs musi być zgodny z naszym.

DK: Absolwenci jakiego kierunku/kierunków, jakiego profilu uczelni są mile widziani?
Anna Białoń: Sprawdzają się osoby kończące różne kierunki studiów. Graficy rzadko są po ASP, a Accounci po kierunkach handlowych. Wyjątkiem są może programiści - tu większość osób kończy studia informatyczne. Natomiast ukończenie filologii słowiańskiej nie przeszkadza w zostaniu świetnym Koordynatorem ds. Obsługi Klienta Hostingowego.

DK: Czego oczekuje pracodawca od studenta, absolwenta, młodego pracownika?
Anna Białoń: Osoby kończące studia często zdążyły już zdobyć pewne doświadczenie w innych firmach - czy to stażując, pracując okresowo - w wakacje, czy też wręcz w pełnym wymiarze. Nie zmienia to faktu, że zawsze jakaś firma, czy instytucja musi być pierwszą, która zaufa młodemu człowiekowi i znajdzie dla niego odpowiednie miejsce w swoich szeregach. Kto ma na to szansę? Na pewno ludzie, którzy mogą zaświadczyć, że interesują się tym, co dotyczy działalności firmy, branży, segmentu rynku - osoby, które świadomie skierowały się właśnie do nas. Zwracamy uwagę na temat pracy dyplomowej, hobby, ogólną aktywność młodego człowieka, nie tylko na rynku pracy, ale także poza nim - działalność w Kołach Naukowych, samodzielne ćwiczenie i wypełnianie swojego portfolio graficznego, a nawet prowadzenie boga w Internecie.

DK: Co oferuje się młodemu pracownikowi w miejscu pracy i czego oczekuje od niego?
Anna Białoń: Młodym pracownikom oferujemy przede wszystkim możliwość rozwoju. Minęły czasy parzenia kawy i wykonywania najżmudniejszych czynności pomocniczych. Zarówno stażyści, jak i młodzi ludzie rozpoczynający pracę z nami mogą i powinni czynnie i aktywnie uczestniczyć w życiu firmy, uczyć się od bardziej doświadczonych specjalistów jednocześnie wnosząc swoje świeże spojrzenie i nowe pomysły. Staramy się zapewnić im szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, zachęcamy do udziału w różnego rodzaju konferencjach i wydarzeniach branżowych. Oczekujemy natomiast poważnego, profesjonalnego podejścia do pracy jako takiej - punktualności, odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty, jak również szczerości
w relacji. Cenimy umiejętność powiedzenia „jeszcze nie umiem", „popełniłem błąd", „uważam, że można zrobić to inaczej i chciałbym spróbować" - liczymy na partnerskie stosunki nie tylko ze współpracownikami, ale także z przełożonymi.

DK: Jak w Pani miejscu pracy postrzegane są talenty? Jakimi cechami się wyróżniają?
Anna Białoń: „Szukamy talentów" to nazwa zakładki na naszej stronie internetowej, gdzie można zapoznać się z aktualną ofertą staży i pracy w Grupie Adweb. Jej nazwa nie jest przypadkowa - szukamy nieprzeciętnych, ciekawych osobowości, ludzi którzy potrafią się szybko adaptować do zmiennych warunków. Talent pojmuję między innym, jako zdolność do szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu - utalentowani graficy w lot łapią nowe trendy webdesign, utalentowani programiści błyskawicznie opanowują nieznane sobie dotąd języki i aplikacje. Jest to pewna predyspozycja, która wsparta pracą i rzetelnością jest gwarancją sukcesu w dziedzinie. Na pewno talenty warto zatrzymać w firmie. Najpierw jednak trzeba je dostrzec. Dlatego należy umożliwić pracownikom samodzielne działanie i znalezienie swojego miejsca w firmie. Nie jestem przekonana, czy każdy z nas ma jakiś talent, ale zawsze pozostaje jeszcze dobre rzemiosło.

DK: Jak wspierają Państwo rozwój swoich pracowników?
Anna Białoń: Obecnie rozwój firm jest funkcją rozwoju ich personelu. Nie widzimy innej możliwości postępowania ekspansji na rynku i podnoszenia jakości usług niż wspieranie naszych pracowników w osiąganiu tych celów. Naszym pracownikom oferujemy szkolenia wewnętrzne - począwszy od wdrażających po opierające się na przekazywaniu najbardziej specjalistycznej wiedzy przez doświadczone w danym obszarze osoby. Oczywiście także szkolenia zewnętrzne z zakresu kompetencji twardych i miękkich. Poza tym, chcemy aby ludzie, którzy z nami współpracują brali udział we wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach, konferencjach branżowych, dzięki którym mogą na bieżąco śledzić trendy i nawiązywać cenne kontakty z korzyścią zarówno dla siebie, jak i firmy.
Niezależnie od stanowiska, działu, stażu pracy - staramy się aby dzięki przyjaznej, spontanicznej atmosferze i uzupełniających się kompetencjach, następowała wewnętrzna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wsparcie w ramach osiągania wspólnych celów biznesowych.

DK: Jak ocenia Pani ostatnie ruchy na rynku pracy? Jak zmienia się charakter kontaktów pracodawca - pracownik?
Anna Białoń: Ostatnio dużo mówi się o końcu rynku pracy pracodawcy. Przyczyn jest kilka, natomiast skutek jest taki, że należy niejednokrotnie podejmować szybkie decyzje związane z zatrudnieniem. W przypadku branży IT mamy jako pracodawca do czynienia generalnie z dwoma grupami docelowymi naszych ogłoszeń rekrutacyjnych. Pierwsza to osoby posiadające doświadczenie korespondujące z naszymi potrzebami - jest ich niewiele i to właśnie w ich przypadku musimy wyjść naprzeciw wymaganiom i działać szybko. Druga grupa, to młode osoby - studenci ostatnich lat lub absolwenci, którzy żywo interesują się tą branżą i posiadają często pewne niekomercyjne doświadczenia związane z nowymi mediami. Ta grupa jest dla przeciwieństwa bardzo liczna i pozostaje jedynie problem wyłowienia „pereł". Takie osoby liczą przede wszystkim na możliwość nabycia doświadczenia i rozpoczęcia kariery. Z naszej strony wiąże się to z ryzykiem i inwestycją, ale cenimy sobie możliwość współpracy z młodymi, pełnymi zapału, zdolnymi ludźmi.

DK: Jak w przyszłości może kształtować się poziom zatrudnienia?
Anna Białoń: Myślę, że w najbliższym czasie będziemy podążać za doświadczeniem krajów zachodnich - rosło będzie zapotrzebowanie na pracowników sektora usług przy jednoczesnym wzroście samo zatrudnienia. W połączeniu z utrzymującą się emigracją zarobkową, raczej nie będzie problemów ze znalezieniem pracy w Polsce. Problemem będzie przekwalifikowanie społeczeństwa - wiele młodych osób po zakończeniu studiów odczuje frustrację związaną z oferowaniem im pracy poniżej kwalifikacji zarówno w kraju, jak i zagranicą.
DK: W imieniu redakcji i naszych odbiorców dziękuję za rozmowę.

Autor: Danuta Kowalczyk
Żródło: www.kariera.com.pl

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 14:00 - Dorota Maj