Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Dziennik praktyk

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr ROP-0101-240/20 Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 553)

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie zmiany zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2022/2023:

 

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

(gr. w j. angielskim-obow. od 2020/2021)

Doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopień)

Kryminologia (I stopień)

Psychologia jednolite magisterskie

Stosunki międzynarodowe I stopień

Stosunki międzynarodowe II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2021/2022:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Ekonomia I stopień

Kryminologia I i II stopień

Psychologia jednolite magisterskie

Praca socjalna I stopień

Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopień

Socjologia I i II stopień

Stosunki międzynarodowe I stopień

Stosunki międzynarodowe II stopień

Zarządzanie I i II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2020/2021:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Ekonomia I stopień

Pedagogika I stopień

Pedagogika II stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna II stopień

Pedagogika specjalna jednolite magisterskie

Praca socjalna I stopień

Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopień

Psychologia jednolite magisterskie

Socjologia I i II stopień

Stosunki międzynarodowe I stopień

Zarządzanie I i II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2019/2020:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Ekonomia I stopień

Pedagogika I stopień

Pedagogika II stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna II stopień

Praca socjalna I stopień

Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopień

Psychologia jednolite magisterskie

Socjologia I i II stopień

Stosunki międzynarodowe I stopień

Zarządzanie I i II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie w cyklu od roku akademickiego 2018/2019:

 

Dokument zatwierdzający Regulaminy Praktyk WNS

Bezpieczeństwo narodowe I i II stopień, Stosunki międzynarodowe I stopień

Ekonomia I stopień, Zarządzanie I i II stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Pedagogika I i II stopień, Pedagogika specjalna I i II stopień

Psychologia, studia jednolite magisterskie

Socjologia, studia I i II stopnia Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023, godz. 12:04 - Maria Mazurek-Olszowa