Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstał w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich. Partnerami projektu są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program NZB realizuje bliską współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi na rzecz poszerzania praktycznej wiedzy i umiejętności studentów – przyszłych i aktualnych przedsiębiorców. Współpraca ma przyczynić się do unowocześnienia zarządzania przedsiębiorstwami, pogłębienia ogólnej wiedzy ekonomicznej oraz zwiększenia przepływu informacji między nauką a praktyką gospodarczą.

Zgodnie z zawieranymi z uczelniami porozumieniami m.in. problematyka wykorzystania informacji gospodarczych oraz elektronicznych systemów płatności i rozliczeń bezgotówkowych w nowoczesnym biznesie jest stopniowo włączana do programów nauczania - również na studiach podyplomowych.

Strony porozumienia zakładają, że współpraca przyczyni się m.in. do unowocześnienia zarządzania przedsiębiorstwami i zwiększy przepływ informacji z nauki do praktyki gospodarczej oraz wykorzystywania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych do ograniczania ryzyka. W konsekwencji, edukacja studentów na temat systemów wymiany informacji finansowej i gospodarczej przyniesie wymierne korzyści zatrudniającym ich przedsiębiorcom w wyniku lepszego poznania przez aktualnych i przyszłych pracowników sposobów weryfikowania rzetelności płatniczej kontrahentów i stałego monitoringu spłat zobowiązań przez dłużników, zwiększy możliwości unikania transakcji z nierzetelnymi płatnikami oraz wpłynie na wzrost efektywności i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Więcej informacji z tego zakresu znajduje się na stronach: www.cigi.pl, www.zbp.pl, www.bik.pl, www.big.pl, www.cpb.pl.

Współpraca z uczelniami wyższymi ma także na celu popularyzację elektronicznego obrotu gospodarczego, wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa i szybkości płatności bezgotówkowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kir.com.pl.

Dla ułatwienia procesu edukacji, uczelnie i partnerzy porozumienia opracowali wspólny skrypt dla studentów zatytułowany: "Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki".

 

 

Lista Uczelni uczestniczących z programie NZB:

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ALMAMER Szkoła Wyższa
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Gdańska Szkoła Wyższa
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych
Sopocka Szkoła Wyższa
Stargardzka Szkoła Wyższa w Stargardzie Szczecińskim
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szkoła Główna Handlowa
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 11:27 - Maria Mazurek-Olszowa