KAPŁAŃSTWO POSŁUGI

 

25 maja 2010 r. (wtorek)

Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego

Program sympozjum

 

 

 

 

10.00             Otwarcie sympozjum

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji

 

Sesja I

 

10.30             Kapłaństwo w Kościele pierwotnym

Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, UKSW, Warszawa

11.00             Kapłaństwo w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego

Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz,  KUL, Lublin

11.30             Dyskusja

11.45             Przerwa na kawę

 

Sesja II

 

12.00             Ochrona karna godności kapłańskiej

Ks. prof. dr Zbigniew Suchecki OFMConv., Papieski Wydział Teologiczny 
św. Bonawentury „Seraphicum”, Rzym

12.30             Celibat prezbiterów i diakonów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, UKSW, Warszawa

13.00             Wymagania stawiane kandydatom do święceń według obowiązującego ustawodawstwa

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa KUL, Lublin

13.30             Dyskusja

                      Zakończenie konferencji, obiad

 

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2010, godz. 15:49 - Anna Słowikowska