2018

  • Bednarczyk Agata, Tradycja antyczna w martwych naturach Caravaggia
  • Morello Magda, Geneza i funkcja tzw. portretów fajumskich

2017

  • Biliński Paweł, Ornamentyka pasów kontuszowych
  • Olesińska Maria, Lira da braccio w renesansowym malarstwie mitologicznym.
  • Szczerba Natalia, Dekoracja architektoniczna kamienic ormiańskich w Zamościu
  • Toporek Ewelina, Program ikonograficzny ołtarza głównego Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach.
  • Walasik Anna, Tradycja antyczna w ogrodach renesansowych.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 11:26 - Ireneusz Marciszuk