2013

 

 • Bajka Monika, Projekt książki dla dzieci "Podręcznik archeologii dla najmłodszych" jako materiał pomocniczy w edukacji muzealnej dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 • Brytan Paulina, Działalność skansenów w Polsce na przykładzie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 • Drabińska Agnieszka, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie
 • Fac Agnieszka, Ekspozycje archeologiczne na terenie Miasta Lublina
 • Giergiel Tomisław, Herby w muzeum diecezjalnym "Dom Długosza" w Sandomierzu
 • Gorgol Leszek, Wybrane problemy zarządzania współczesnym muzeum w Polsce
 • Kowalik Katarzyna, Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie i jego rola w rozwijaniu zainteresowań kulturalno-oświatowych
 • Kowalski Sławomir, Przejawy czci Matki Bożej Częstochowskiej w okresie przedmilenijnym - Wielkiej Nowenny wśród wiernych z terenów Dolnego Śląska na przykładzie wybranych parafii
 • Krawczyk Michał, Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego w Zwoleniu jako przykład ochrony i udostępniania zwiedzającym zabytków sztuki kościelnej zgodnie z wytycznymi Kościoła Rzymskokatolickiego
 • Kuczyńska-Zonik Aleksandra, Muzeum Techniki i Technologii w Lublinie. Projekt utworzenia instytucji kulturalnej
 • Kusyk Marek, Problemy konserwatorskie i wyzwania muzealne przy okazji wystawy: "Tytus Dzieduszycki-Sas 1934-1973. Pomiędzy Lublinem a Paryżem" w Muzeum Lubelskim w Lublinie
 • Markowska Dagmara, Zbiory Muzeum Wincentego Pola i zbiory rodzinne Polów
 • Ragus Katarzyna, Muzeum Sił Powietrznych
 • Rejowski Łukasz, Sanktuarium św. Stanisława BM i muzeum parafialne w Piotrawinie i jego rola na tle ustawodawstwa i misji Kościoła Rzymskokatolickiego
 • Szczęsny Anna, Scenariusze lekcji muzealnych z wykorzystaniem ekspozycji w dawnym Kasynie Urzędniczym, obecnie Dziale Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamku w Łańcucie
 • Tylus Tomasz, Miniatura w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
 • Warmińska-Mazurek Katarzyna, Dekoracyjne tkaniny z parametrów liturgicznych z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny we Lwowie w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie
 • Wojtiuk Justyna, Zespół dokumentów Obwodu Hrubieszów Armii Krajowej w zbiorach Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

2011

 

 • Grzeszczak Marta, Współpraca Muzeum Regionalnego w Lubartowie z Lubartowskim Towarzystwaem Regionalnym
 • Kasprzak Mariusz, Dokumentacja urbanistyczna miasta Płock w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Nabytki z lat 2000 - 2010.
 • Koc Mariola, Muzeum Dworek Wincentego Pola działalność muzealna i wystawiennicza
 • Kowal Jan, Ochrona zbiorów muzealnych w świetle istniejących zagrożeń
 • Kurzyk Teresa, Polichromie z dworu z Mirogonowic. Transfer na podłoże stałe
 • Rolla Mirosław, Metody konserwacji zabytków metalowych na wybranych przykładach białej broni siecznej w Muzeum Lubelskim w Lublinie i w Muzeum Wsi Lubelskiej - zagadnienie korozji żelaza
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 10:43 - Ireneusz Marciszuk