2016

 • Bieniek Dorota, Tadeusz Makowski na Salonach paryskich w latach 1912 - 1932
 • Grzybowska Karolina, Sztuka w mieście - Skulptur Projekte Münster
 • Janiuk Paulina, Wpływ Paula Gauguina na twórczość Władysława Ślewińskiego
 • Piesak Justyna, Styl nadświdrzański (1880-1939) przemiany konstrukcji i formy na wybranych przykładach.
 • Przywara Adrian, Relacje między brytyjską i polską sztuką lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych w kontekście wystawy "British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś" - wybrane problemy
 • Rzepnicka Anna, Granice sztuki współczesnej. Aspekt artystyczny, społeczny i prawny.
 • Szymoniak Bernadetta, „Pejzaż" człowieka w rzeźbie współczesnej na wybranych przykładach twórczości Adama Myjaka
 • Toporek Maria, Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz.Wybrane problemy.
 • Ulicka Kamila, Ludowość w sztuce polskiej prezentowanej na wystawach światowych w 1925 i 1937 roku.

2015

 • Grzebuła Renata, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia ludności wiejskiej w malarstwie artystów polskich w 2 poł. XIX i pocz. XX w.
 • Jemielniak Iga, Ikonografia i symbolika nagrobków na przykładzie cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Lipowej w Lublinie
 • Piesta Paula, Hans Makart - wybrane aspekty twórczości
 • Pyshynskaya Darya, Życie i twórczość Iwana Kluna w kontekście dziejów awangardy rosyjskiej. Suprematyzm a Sztuka Koloru.
 • Rejman Monika, Twórczość Ewy Partum na tle sztuki konceptualnej, krytycznej i feministycznej w Polsce
 • Sadkowska Klara, Światło i forma. Fotorafia portretowa Alfreda Stieglitza - studium przypadku
 • Sprężyna Agnieszka, Ambalaże w twórczości Tadeusza Kantora
 • Zakrocka Aneta, Rzeźba konstruktywistyczna w Polsce. Artyści, ich inspiracje i teorie a dzieła. M. Szczuka, T. Żarnowerówna i K. Kobro.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 11:20 - Ireneusz Marciszuk