2016

 

  • Anna Zimnowodzka, Miejsca kultu męczenników hispano-rzymskich i wizygockich na Półwyspie Iberyjskim (IV-VIII w.).  

2014

  • Maciej Szymaszek, Znaki (tzw. gammadia) na tkaninach rzymskich i późnoantycznych w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych.

 

2013

 

  • Anna Stróż, Najstarsze miejsca kultu relikwii męczenników w Europie łacińskiej.

 

2010

 

  • Anna Głowa, Między Barbaricum a Orientem. Rzeźbiarska dekoracja kościołów wizygockich na Półwyspie Iberyjskim.

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2016, godz. 11:06 - Ireneusz Marciszuk