2018

 • Khviatskovich Viyaleta, Polska "Sztuka" i czeski "Manes"-porównanie strategii i działań w latach 1897-1914.
 • Zamojski Mikołaj, Groteska jako poetyka polskiego plakatu filmowego w latach 1965-1990 na wybranych przykładach

2015

 • Kilian Paula, Kazimierz Pochwalski. Monografia artysty.
 • Kozyra Aneta, Intertekstualność słowa i obrazu w tomach "Kup kota w worku" oraz "To i owo" Tadeusza Różewicza
 • Lipa Emilia, Recepcja Fernanda Khnopffa w Polsce w latach 1890-1920.
 • Okrasa Daniel, Czy Klimt zaprojektował suknie z kolekcji w Deutche Kunst und Decoration 1906/1907?
 • Pikul Olga, Zmiany stylistyczne w twórczości Edvarda Muncha a charakterystyka kobiet
 • Stefańska Magdalena, Sztuka druku i ilustracji w wydawnictwach Kultur-Ligi (Kijów, Warszawa).
 • Szewczyk Kinga, Gatunki roślin i sposoby ich użycia w twórczości Stanisława Wyspańskiego
 • Szymańska Anna, Pamięć w obrazach Mileny Pavlović-Barilli

2014

 • Chwiałkowska Agnieszka, Sophie Postolska – próba monografii
 • Piekorz Elżbieta, Plastyczna wizja poezji w spektaklu "Shakespeares Sonette" Roberta Wilsona w Berliner Ensemble (2009)
 • Rozciecha Agnieszka, Stanisław Dębicki - nieznane aspekty twórczości
 • Stępniak Patryk, Sakralność światła w kościołach 2. poł. XX wieku. Na wybranych przykładach architektury katolickiej i protestanckiej

 

2013

 

 • Bakiera Anna, Stare i nowe funkcje lustra w sztuce. Rewizualizacja miasta - działania Olafura Elissona i Arnauda Lapierre'a
 • Kaliszuk Magdalena, Wystawy polskiej sztuki kościelnej w latach 1897-1939. Charakterystyka i konteksty
 • Plewik Dominika, Sztuka kobiet w Cepelii - tradycja i innowacje formy w tkaninie artystycznej w latach 1949-1980 (na wybranych przykładach)

 

2012

 

 • Graczak Ewa, Karol Młodnicki - życie, prace i korespondencja ze studiów i podróży.

 

2011

 

 • Dąbek Katarzyna, Ilustracje Daniela Mroza do prozy Stanisława Lema
 • Futera Agnieszka, Ilustracje do "Faraona" Bolesława Prusa na przykładzie prac Edwarda Okunia i Jana Holewińskiego
 • Markiewicz Patryk, Autoprezentacja Zygmunta Waliszewskiego wobec tradycji autoportretu
 • Marszałek Maria, Ilustracja książkowa Jana Lebensteina
 • Waś Monika, Artysta w pracowni. Seria obrazów Jerzego Mierzejewskiego z lat 1983-1998
 • Wnuk Marzena, Fotograficzna kreacja Joela-Petera Witkina:gra z dziełami dawnych mistrzów
 • Zajączkowska Anna, Kobieta,moda i uroda.Analiza polskiej reklamy prasowej produktów dla kobiet w latach 1900-1939
 • Załoga Anna, Materia spektakli Sceny Plastycznej KUL
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 12:12 - Ireneusz Marciszuk