2017

 • Stańczuk Tomasz, Monografia pałacu w Różance nad Bugiem.

 

2016

 • Chołody Paulina, Meble w kompozycji wnętrza w XVII i XVIII wieku
 • Młynarz Sylwia, Monografia kościoła OO. Kapucynów w Rozwadowie.

2015

 • Kozina Monika, Monografia dawnego kościoła i klasztoru klarysek w Zamościu

2014

 • Filip Kalina, Cykl obrazów z dziejów zakonu dominikanów z klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie
 • Król Marta, Bursztynnictwo gdańskie na przestrzeni wieków.

 

2013

 

 • Baran Aleksandra, Fundacje artystyczne rodu Tęczyńskich w XVI i 1 połowie XVII wieku
 • Lewandowska Dominika, Analiza obrazów ołtarzowych Petera van Roy'a w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Lublinie
 • Radaj Karolina, Analiza kostiumologiczna strojów dworskich w Hiszpanii na podstawie malarstwa portretowego Velázqueza
 • Sapeta Maria, Reinterpretacje wizerunku Najświętszej Maryi Panny we współczesnej sztuce polskiej
 • Schmeichel Monika, Nowoczesna sztuka związana z tematyką religijną – odnowiony dialog Kościoła z artystami?
 • Staniewicz Lidia, Wystrój snycerski kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie

 

2012

 

 • Babiarz Aneta, Widoki zabytków Kazimierza Dolnego nad Wisłą z XVIII i początku XIX wieku.
 • Chojnacki Marcin, Monografia kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych (1613 - 1621) w Rybitwach
 • Durska Monika, Obraz "Matki Bożej Czortkowskiej" na tle wybranych wizerunków Madonn kresowych. Analiza ikonograficzna.
 • Ochała Aleksandra, Monografia kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance.

 

2011

 

 • Iwanek Monika, Tradycja i innowacja w projektach Adolfa Szyszko-Bohusza dla kościoła paulinów w Leśnej Podlaskiej
 • Kokoszka Urszula, Synagoga w Pińczowie z XVI/XVII wieku.Monografia
 • Potapczuk Marta, Wystrój rzeźbiarski i snycerski kościoła p.w. św. Ludwika we Włodawie
 • Staszczuk Jarosław, Architektura cerkiewna na terenach historycznego powiatu grabowieckiego
 • Stocka Anna, Monografia kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Czułycach

 

2010

 

 • Jasikowska Monika, Nagrobki Jana Michałowicza z Urzędowa w kościele parafialnym p.w. Najświetszej Marii Panny w Chrobrzu
 • Korol Elżbieta, Kościół fundacji Jana Klemensa Branickiego pw.św.Jana Chrzciciela i św.Szczepana Męczennika w Choroszczy.Monografia architektoniczna
 • Kozieł Agnieszka, Późnobarokowy zespół ołtarzy w kościele oo. Karmelitów Bosych pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Lublinie
 • Miłkowska Małgorzata, Zespół późnobarokowych ołtarzy z kościoła pw.św.Anny i św.Kajetan w Kijanach
 • Mokrosz Małgorzata, Fundacje kustosza Andreasa Floriana Scodoniusa na ziemi śląskiej.
 • Pawelec Monika, Zespół XVIII - wiecznych obrazów ilustrujących dzieje Dominikanów w kościele w Janowie Lubelskim
 • Puczyńska Katarzyna, Monografia kościoła pw.św.Małgorzaty i św.Mikołaja w Świeciechowie z 1764 roku, z fundacji kapituły krakowskiej
 • Schipnewski Robert, Zespół późnogotyckich stalli (1510-1511) w kościele p.w. Św. Trójcy w Gdańsku
 • Świerzewska Joanna, Układ urbanistyczny Brodów, rezydencji Henryka Brühla według projektu Johanna Christopha Knöffla.
 • Tokarzewska Agnieszka, Unicka cerkiew fundacji Tomasza Zamoyskiego p.w. św.Mikołaja w Zamościu. Monografia obiektu
 • Wronowska Anna, Wystrój snycerski z XVIII w. w dawnym Kościele Misjonarzy św.Wincentego a Paulo pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
 • Wyrębiak Maria, Kaplica grobowa Dunin - Wąsowiczów przy Kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie. Monografia obiektu.

 

2009

 

 • Bednarska Aleksandra, Monografia architektoniczna kościoła parafialnego pw.św Macieja Apostoła w Kruszynie
 • Iskra Ewa, Monografia kaplicy Firlejów przy kościele oo.Dominikanów w Lublinie
 • Radek Maria, Monografia Kościoła św. Barbary w Łuszczowie
 • Tadyniewicz Anna, Monografia architektoniczna popijarskiego kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego autorstwa Antoniego Solariego w Łukowie
 • Ziemecka Agnieszka, Monografia kościoła parafialnego p.w. Św.Trójcy i Narodzenia NMP w Chodlu

 

2008

 

 • Bańka Krzysztof, Srebrne tabernakulum Johana Gotfryda Schlaubitza w kościele OO.Dominikanów w Tarnobrzegu. Monografia obiektu
 • Borowiec Piotr, Monografia kościoła po wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Rzgowie Fundacji Kapituły Krakowskiej
 • Jańczuk Marcin, Obraz św.Rodziny z byłego kościoła P.P.Bernardynek w Lublinie-monografia dzieła
 • Kozak Joanna, Zespół obrazów z kaplicy Tyszkiewiczów z kościoła OO.Dominikanów w Lublinie
 • Młynarski Łukasz, Kaplica grobowa Krasińskich przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Barbary w Lisowie.Monografia obiektu
 • Popek-Olszowa Bernardeta, Ołtarz główny w kościele oo.Bernardynów w Rzeszowie 1629-1642
 • Styś Dominika, Zespół późnobarokowych ołtarzy w kościele oo.Bernardynów p.w .św.Barbary w Przeworsku
 • Tatara Olga, Zespół kościoła i szpitala p.w. św.Ducha w Kraśniku-monografia architektoniczn
 • Wasiluk Magdalena, Monografia kościoła p.w. św.Anny w Końskowoli

 

2007

 

 • Bychawska Joanna, Zespół późnobarokowych ołtarzy w kościele pod wezwaniem św. Anny w Lubartowie
 • Podstawka Bogumił, Monografia kościoła szpitalnego św. Anny w Kazimierzu Dolnym
 • Szarek Marcin, Zygmunt Schönhoff-malarz jezuicki (1727-po 1765 ).Próba monografii

 

2006

 

 • Budnetskiy Oleksandr, Kościół Trynitarzy w Kamieńcu Podolskim
 • Czyż Krzysztof, Renesansowo-manierystyczna rezydencja obronna w Krupem.
 • Gola Ireneusz, Późnobarokowy zespół oltarzy w kościele OO.Franciszkanów w Kaliszu.
 • Jaroszyński Filip, Pałac Andrzeja Firleja w Janowcu.Dzieło Santi Gucciego.
 • Ługowski Piotr, Kościół p.w.św.Stanisława w Siedlcach.Monografia architektoniczna.
 • Mącik Hubert, Zespół kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny i kolegium oo.Pijarów w Opolu Lubelskim.Monografia architektoniczno-urbanistyczna.
 • Popłońska Magdalena, Dekoracja rzeźbiarska kamienicy Konopniców w Lublinie, jej analogie i źródła-wzorniki manierystyczne.
 • Przybysz Anita, Fundacje prymasa Jana Tarnowskiego h.Rola (zm.1604).
 • Pszczółnak Małgorzata, Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
 • Stachowska Daria, Monografia Zboru Ewangelickiego "Zum Garten Christi" w Zielonej Górze.
 • Szykuła Agnieszka, Cerkwie grekokatolickie w dekanacie zamojskim 1596-1875.Typologia architektury,wyposażenie.

 

2005

 

 • Bogatyrevich Vitaly, Kościół jezuitów w Grodnie.Monografia.
 • Krystecka Iwona, Zespół ołtarzy w kościele pobernardyńskim p. w. Podwyższenia św. Krzyża w Łukowie

 

2004

 

 • Nogacka Ewa, Ubiory neoklasycystyczne w końcu XVIII i początku XIX wieku
Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 13:17 - Ireneusz Marciszuk