1989

Jurkowski Adam, Domek Loretański w Warszawie na Pradze. Geneza, dzieje budowy, historia na tle rozwoju formy architektonicznej budowli loretańskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Sobczyk Janusz, Mecenat artystyczny Radziwiłłów w Białej Podlaskiej od Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” do Karola Stanisława „Panie Kochanku” (1568-1790)

1991

Opęchowski Mirosław, Rzeźba nagrobna w twórczości Abrahama Ostrzegi

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:24 - Ireneusz Marciszuk