2000

Rosiński Piotr, Zabytkowe prospekty organowe ziemi sandomierskiej i ich znaczenie dla przestrzeni muzycznej wnętrz kościelnych (studium zabytkoznawcze)

2001

Kramiszewska Aneta, Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną

2005

Kondraciuk Piotr, Malarstwo sakralne w ordynacji zamojskiej w okresie baroku
Hewner Katarzyna, Ikonografia hagiograficzna w sztuce romańskiej na obszarze metropolii gnieźnieńskiej do końca XIII wieku

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, godz. 15:20 - Marta Zbańska